Omsorgsdage

Du kan holde to omsorgsdage om året per barn under syv år.

 

Fri med løn

Du har ret til at holde 2 omsorgsdage med løn om året per barn under 7 år. Det år, hvor barnet fylder 7 år, kan du bruge de 2 omsorgsdage hele året.

Du kan kun holde omsorgsdag, hvis du er biologisk forælder, adoptivforælder, plejeforælder eller har forældremyndigheden over barnet. De to omsorgsdage kan holdes som enkeltvise hele eller halve dage eller samlet.

Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår i løbet af året du holder dine omsorgsdage. Når du ved, hvornår du vil holde dem, skal du så tidligt som muligt give din leder besked. Der kan være enkelte tilfælde, hvor du på grund af forhold på arbejdspladsen ikke kan få lov at holde dem på det tidspunkt, du har planlagt. Det er op til din leder at vurdere.

 

Ikke-afholdte omsorgsdage

Hvis du ikke har holdt de 2 omsorgsdage, inden året er slut, er de tabt. I nogle tilfælde vil du kunne overføre omsorgsdage til næste år, fx i det år, hvor barnet endnu ikke er fyldt 1 år, eller hvis du har været forhindret i at holde omsorgsdagene pga. orlov. Kontakt din tillidsrepræsentant eller kreds for rådgivning.

 

Syg i forbindelse med omsorgsdage

Bliver du syg inden en planlagt omsorgsdag, skal du holde omsorgsdagen på et senere tidspunkt. Hvis du bliver syg, mens du holder omsorgsdag(e), får du ikke nye omsorgsdage som erstatning. 

 

Omsorgsdage og fratrædelse

Når du fratræder din stilling, går eventuelt ikke-afholdte omsorgsdage tabt. Hvis du har ret til omsorgsdage hos din nye arbejdsgiver, kan du holde 2 omsorgsdage, fra den dag du tiltræder, også selv om du i samme år har holdt 2 omsorgsdage hos din tidligere arbejdsgiver.

Særligt for dig ansat i en kommune eller i en region
Hvis du er ansat i en kommune/region og skifter til en anden kommune/region, får du overført eventuelt ikke-afholdte omsorgsdage. Hvis du har brugt dine omsorgsdage i den første kommune/region, kan du ikke holde nogen omsorgsdage på den nye arbejdsplads før næste år.

 

Privatansat

Det står i din ansættelseskontrakt, hvis du har ret til omsorgsdage.