Sorgorlov

Der er kommet nye regler fra 1. januar 2021, som betyder at dagpengeretten er udvidet fra 14 til 26 uger i forbindelse med sorgorlov.

Forældre har ret til sorgorlov i 26 uger efter barns død, hvis barnet er dødfødt eller dør inden det fyldte 18. år. Samme ret gælder for adoptanter.

Retten til sorgorlov gælder for begge forældre, du har altså ret til fravær og til barselsdagpenge. Dog skal du opfylde de almindelige regler for barselsdagpenge.

Ud over den lovgivningsbestemte ret til barselsdagpenge, er der også i LC’s overenskomster på de kommunale, statslige og regionale områder ret til løn under dele af sorgoverloven. retten til løn er forskellig fra overenskomst til overenskomst, og kan også afhænge af, om du er mor, far, medmor, eller adoptant.     

På det kommunale og regionale områder gælder:

  • Forældre og adoptanter har ret til løn i 14 uger, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødsel eller modtagelse.

På det statslige område gælder:

  • Mor/den ene adoptant har ret til løn i 14 uger, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødsel mens far/medmor.

Er du i tvivl om din ret til sorgoverslov,så kontakt din kreds.
Se oversigt over Danmarks Lærrforenings kredse

 

Læs aftale om fravær af familiemæssige årsager – det kommunale område

Læs aftale om fravær af familiemæssige årsager – det regionale område

Læs cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage– det statslige område