Den nye ferielov

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som er blevet implementeret i de enkelte overenskomster.

Ferie

1. september 2020 er de nye ferieaftaler og den nye ferielov trådt i kraft. Du optjener 2,08 dages ferie/15,42 ferietimer med løn pr. måned, som du kan afholde med det samme. Du optjener således 5 ugers ferie i løbet af ferieoptjeningsårets 12 måneder.

Samtidig ændres perioderne for optjening og afvikling af ferie. Perioden for optjening af ferie går fra 1. september til 31. august og kaldes ferieåret.

Perioden for afholdelse af ferie udgør ferieåret samt de fire måneder efter ferieårets afslutning. Denne periode på 16 måneder kaldes for ferieafholdelsesperioden og går således fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år.

 Den nye ferieordning pict 3 - Samtidighedsferie

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

 

Særlig feriegodtgørelse

Til brug for ferien får alle ansatte med løn under ferie også udbetalt en særlig feriegodtgørelse fra arbejdsgiver. Den særlige feriegodtgørelse er ifølge ferieloven på 1 % af lønnen. Men ansatte lærere i kommuner og regioner får yderligere 1,15 % efter ferieaftalerne, således at feriegodtgørelsen sammenlagt bliver 2,15 %. Ansatte i staten får tillagt 0,5 % fra deres ferieaftale, således at feriegodtgørelsen sammenlagt bliver 1,5 %.

Ferietillægget fra ferieloven på 1 % af lønnen udbetales i to rater den 31. maj og den 31. august. Det forhøjede tillæg på 1,15 % for ansatte efter ferieaftalerne i kommuner og regioner udbetales 1. maj. I staten udbetales den særlige feriegodtgørelse enten 2 gange årligt eller samtidig med at den dertil svarende ferie begynder. Særlig feriegodtgørelse, der udbetales 2 gange årligt, forfalder for perioden 1. september til 31. maj til betaling ultimo maj, mens særlig feriegodtgørelse for perioden 1. juni til 31. august forfalder til betaling ultimo august. 

Ansat i en kommune

I 2021 kommer udbetalingen af særlig feriegodtgørelse til at ske på følgende måde:

Den 30. april 2021 udbetales der 1,15 % af den ferieberettigede løn for 2020.

Den 31.maj 2021 udbetales der 1 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. september 2020–31. maj 2021.

Den 31. august udbetales der 1 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. juni 2021–31. august 2021

 

Ansat i staten

Ud over den sædvanlige løn på feriedagene ydes en særlig feriegodtgørelse på 1,5pct. Denne godtgørelse træder i stedet for ferielovens ferietillæg på 1 pct.

Særlig feriegodtgørelse (0,5 pct.) optjent i perioden 1. januar 2020 – 31. august 2020 udbetales ultimo april 2021. Den ene procent for perioden er indefrossen hos Lønmodtagernes feriemidler.

Særlig feriegodtgørelse (1,5%) optjent i perioden 1. september 2020 -31. maj 2021 udbetales ultimo maj 2021. 

Særlig feriegodtgørelse (1,5%) optjent i perioden 1. juni 2021 -31. august 2021 udbetales ultimo august 2021. 

Særlig feriegodtgørelse kan udbetales som en forholdsmæssig del samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder og svarende til længden af den planlagte ferie, men det sker yderst sjældent.

 

Ansat i regionen

I 2021 kommer udbetalingen af særlig feriegodtgørelse til at ske på følgende måde:

Den 30. april 2021 udbetales der 1,15 % af den ferieberettigede løn for 2020.

Den 31.maj 2021 udbetales der 1 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. september 2020–31. maj 2021.

Den 31. august udbetales der 1 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. juni 2021–31. august 2021

6. ferieuge

Den 6. ferieuge følger de hidtidige regler. Det betyder, at du fortsat optjener 6. ferieuge i et kalenderår og kan holde ferien fra 1. maj til 30. april året efter.