Den nye ferielov

Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som er blevet implementeret i de enkelte overenskomster.

Ferie

1. september 2020 er de nye ferieaftaler og den nye ferielov trådt i kraft. Du optjener 2,08 dages ferie/15,42 ferietimer med løn pr. måned, som du kan afholde med det samme. Du optjener således 5 ugers ferie i løbet af ferieoptjeningsårets 12 måneder.

Samtidig ændres perioderne for optjening og afvikling af ferie. Perioden for optjening af ferie går fra 1. september til 31. august og kaldes ferieåret.

Perioden for afholdelse af ferie udgør ferieåret samt de fire måneder efter ferieårets afslutning. Denne periode på 16 måneder kaldes for ferieafholdelsesperioden og går således fra 1. september til 31. december i det efterfølgende år.

 Den nye ferieordning pict 3 - Samtidighedsferie

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

 

Særlig feriegodtgørelse

Til brug for ferien får alle ansatte med løn under ferie også udbetalt en særlig feriegodtgørelse fra arbejdsgiver. Den særlige feriegodtgørelse er ifølge ferieloven på 1 % af lønnen. Men ansatte lærere i kommuner og regioner får yderligere 1,15 % efter ferieaftalerne, således at feriegodtgørelsen sammenlagt bliver 2,15 %. Ansatte i staten får tillagt 0,5 % fra deres ferieaftale, således at feriegodtgørelsen sammenlagt bliver 1,5 %.

Ferietillægget fra ferieloven på 1 % af lønnen udbetales i to rater den 31. maj og den 31. august. Det forhøjede tillæg på 1,15 % for ansatte efter ferieaftalerne i kommuner og regioner udbetales 1. maj. I staten udbetales den særlige feriegodtgørelse enten 2 gange årligt eller samtidig med at den dertil svarende ferie begynder. Særlig feriegodtgørelse, der udbetales 2 gange årligt, forfalder for perioden 1. september til 31. maj til betaling ultimo maj, mens særlig feriegodtgørelse for perioden 1. juni til 31. august forfalder til betaling ultimo august. 

 

6. ferieuge

Den 6. ferieuge følger de hidtidige regler. Det betyder, at du fortsat optjener 6. ferieuge i et kalenderår og kan holde ferien fra 1. maj til 30. april året efter.