Ferie

Du har som udgangspunkt ret til i alt 6 ugers ferie med løn om året.

6 ugers ferie med løn

Alle i Danmark har ret til at holde 5 ugers ferie om året. Du har som overenskomstansat og tjenestemand på månedsløn ret til at holde 6 ugers ferie med løn eller feriegodtgørelse, hvis du har været i arbejde i hele optjeningsåret.

Der er regler for, hvornår på året din arbejdsgiver skal lægge 5 af ugerne, mens du som udgangspunkt selv bestemmer, hvornår du vil holde den 6. ferieuge.

 

Løn eller feriegodtgørelse?

Om du holder ferie med løn eller får udbetalt en feriegodtgørelse afhænger af, om du har skiftet arbejde i løbet af optjeningsåret.

Hvis du har skiftet arbejde i løbet af det år, hvor du har optjent ferie, får du ikke løn i ferien, men får i stedet udbetalt en feriegodtgørelse, som svarer til 12,5 pct. af din ferieberettigede løn i optjeningsåret. Feriegodtgørelsen svarer til ferie med løn samt særlig feriegodtgørelse.

Hvis du ikke har haft arbejde i optjeningsåret eller har været på orlov, har du ikke optjent nogen feriegodtgørelse. Du har dog stadig ret til at holde ferie.  Hvis du har været på barsel, kan du læse, hvilke regler der gælder for optjening og afholdelse af ferie her

Optjeningsåret og ferieåret
Optjeningsåret er lig med kalenderåret (1. januar til 31. december), mens ferieåret begynder året efter og går fra 1. maj til 30. april. Eksempelvis har du i løbet af 2015 optjent den ferie, du skal holde i ferieåret, som går fra 1. maj 2016 og frem til 30. april 2017. 

 

Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår i løbet af ferieåret du holder den 6. ferieuge. Du kan holde den samlet eller som enkeltdage. Når du ved, hvornår du vil holde den, skal du så tidligt som muligt give din leder besked.

Der kan være enkelte tilfælde, hvor du på grund af forhold på arbejdspladsen ikke kan få lov at holde den 6. ferieuge på det tidspunkt, du har planlagt. Det er op til din leder at vurdere.

Hvis du ikke vil holde den 6. ferieuge, har du ret til at få den udbetalt i stedet for. Du kan også aftale med din leder at flytte den 6. ferieuge til næste ferieår.  

Hvis du er lærer eller underviser, skal du senest ved ferieårets begyndelse den 1. maj (medmindre lederen har bestemt en anden dato) give din leder besked om, om du vil holde den 6. ferieuge, eller om du vil have den udbetalt eller ønsker den flyttet.

Hvis du vil holde den 6. ferieuge, skal du give din leder besked om hvornår så tidligt som muligt i løbet af ferieåret.

Udbetalt
Alle ansatte får automatisk den 6. ferieuge udbetalt i slutningen af ferieåret, hvis den ikke er blevet holdt. Hver feriedag i den 6. ferieuge har en værdi af 0,5 pct. af din ferieberettigede årsløn i optjeningsåret.

Hvis din ferieberettigede årsløn i optjeningsåret ex. har været 300.000 kr., er en feriedag altså 1.500 kr. værd. Du får den 6. ferieuge udbetalt, når ferieåret er afsluttet den 30. april.

Sygdom og den 6. ferieuge
Hvis du bliver syg i forbindelse med den 6. ferieuge, gælder samme regler, som hvis du bliver syg før eller under de 5 ugers ferie.

 

Særlig feriegodtgørelse

Du får ved ferieårets begyndelse automatisk udbetalt særlig feriegodtgørelse sammen med din løn. Den særlige feriegodtgørelse er en procentdel af din ferieberettigede årsløn i optjeningsåret og varierer, alt efter hvor og hvordan du er ansat.

Den særlige feriegodtgørelse udbetales uafhængigt af din ferie med løn. Hvis du får udbetalt feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, får du ikke også udbetalt særlig feriegodtgørelse.

 

Ansat på timeløn

Timelønnede ansat i en kommune, en region eller i staten optjener feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn. Feriegodtgørelsen bliver indbetalt til FerieKonto og svarer for de kommunale og regionale ansatte til 12,95 pct. af timelønnen. De statsligt ansattes feriegodtgørelse følger Ferieloven.

Udover feriegodtgørelsen får timelønnede i kommuner og regioner en godtgørelse, som svarer til 2,5 pct. af timelønnen, udbetalt, fordi de ikke har den 6. ferieuge.

Timelønnede optjener ikke særlig feriegodtgørelse.