Hvornår kan du holde ferie?

Der er bestemte regler for, hvornår du kan holde 5 ud af dine i alt 6 ugers ferie.

Hvornår kan du holde ferie?

Som overenskomstansat og tjenestemand har du 6 ugers ferie om året. Den 6. ferieuge kan holdes hele året. De resterende 5 ugers ferie skal holdes inden for bestemte perioder.

Hovedferie
Hovedferien skal være på minimum 3 uger og skal holdes sammenhængende mellem 1. maj og 30. september.

Restferie
Restferien er de eventuelt resterende uger (max to uger). Restferien skal holdes mellem 1. oktober og 30. april.

 

Kollektiv ferielukning

Hvis du er lærer eller underviser skal du holde dine 5 ugers ferie, når skolen er kollektivt ferielukket. Det er skolen eller kommunen, der bestemmer, hvornår den kollektive ferielukning ligger, dog skal de overholde reglerne for hovedferie og restferie. Skolen eller kommunen kan vælge at holde alle 5 ugers ferie sammenhængende i elevernes sommerferie, så der ikke er nogen restferie.

Du kan ikke selv få indflydelse på, hvornår skolen eller kommunen vælger at lægge den kollektive ferielukning, men det kan din lokale kreds i MED- og SU-udvalget, så snak med kredsen eller din tillidsrepræsentant, hvis du har nogen ønsker. Det er også dem, du skal snakke med, hvis du er i tvivl om, hvornår du har ferie.

Hvornår skal skolen eller kommunen give dig besked?

  • Du skal senest 3 måneder før hovedferien have besked om, hvornår den ligger.
  • Du skal senest 1 måned før en eventuel restferie have besked om, hvornår den ligger.

 

Flyt ferie til næste ferieår

Du kan efter aftale med din leder få flyttet en af dine i alt 5 ferieuger samt den 6. ferieuge fra et ferieår til det efterfølgende. For den femte ferieuge gælder, at du senest den 30. september i det efterfølgende ferieår skal lave en aftale med din leder om at flytte ferieugen til det aktuelle ferieår. 

Den 6. ferieuge
Hvis du er lærer eller underviser og vil flytte den 6. ferieuge skal du lave en aftale med din leder om flytning senest ved ferieårets begyndelse 1. maj (medmindre lederen har bestemt en anden dato) af hensyn til skoleårets planlægning. For andre ansatte gælder der ikke bestemte frister for aftale om flytning af den 6. ferieuge.  

 

Hvornår kan du ikke holde ferie?

Der er en række tilfælde, hvor du er forhindret i at holde ferie og derfor skal have ferien udskudt eller udbetalt. Det gælder for eksempel, hvis du er syg op til eller i ferien, har barsels- eller adoptionsorlov eller hvis du hvis du har orlov for at passe en døende.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller den lokale kreds, hvis du er i tvivl om, i hvilke situationer du ikke kan holde ferie.