Nyuddannet eller nyansat

Når du bliver ansat, skal du være opmærksom på, om der er styr på din ferie.

 

Nyuddannet og ferie

Når du er nyuddannet, vil du som udgangspunkt hverken få ferie med løn eller få udbetalt feriegodtgørelse i det aktuelle ferieår (1. maj – 30. april), da du ikke har arbejdet i optjeningsåret (kalenderåret, ex. 2015). Hvis du har arbejdet i optjeningsåret, har du et feriekort fra din tidligere arbejdsplads, som du kan bruge, når du holder ferie på din nye arbejdsplads.

Uanset om du har haft arbejde eller ej i optjeningsåret, vil du have ret til at holde 5 ugers ferie. Du har i begge tilfælde ikke optjent den 6. ferieuge på din nye arbejdsplads og kan derfor ikke holde den.

Hvis du har været ledig i løbet af optjeningsåret, kan du få feriedagpenge udbetalt i din ferie. Læs mere på Lærernes a-kasses hjemmeside.
 

Få dagpenge under kollektiv ferielukning
Hvis du er lærer eller underviser på en skole, hvor der er kollektiv ferielukket, og du derfor skal holde ferie på bestemte tidspunkter, kan du få dagpenge i ferieperioden, hvis du er medlem af en a-kasse. Læs mere om dagpenge under kollektiv ferie på Lærernes a-kasses hjemmeside

Det næste ferieår
Det er ikke kun i det aktuelle ferieår, hvor du risikerer ikke at have ferie med løn. Alt efter hvornår du er blevet ansat i løbet af kalenderåret/optjeningsåret, har du kun optjent ferie med løn til en del af de 5 ugers ferie, du har ret til at holde.

Hvis du eksempelvis blev ansat halvt inde i optjeningsåret, har du optjent ferie med løn til halvdelen af de 5 uger. Hvis du er lærer eller underviser på en skole, hvor der er kollektiv ferielukning, kan du få dagpenge i resten af ferieperioden, hvis du er medlem af a-kassen.

Hvis der ikke er kollektivt ferielukket på din arbejdsplads, kan du vælge enten at lade være med at holde den ferie, du ikke har optjent løn til, eller du kan holde den uden at få løn, feriegodtgørelse eller dagpenge.  

 

Nyansat og ferie

Hvis du skifter job midt i et ferieår (1. maj – 30. april), vil din tidligere arbejdsgiver lave et feriekort på det ferie, du endnu ikke har holdt. Hvis du eksempelvis har holdt 3 ud af dine 5 ferieuger, vil du få et feriekort på de resterende 2 uger.

Når du holder de 2 ugers ferie på din nye arbejdsplads, vil du i stedet for at få almindelig løn under ferie bruge dit feriekort og få udbetalt feriegodtgørelse.

Kollektiv ferielukning: For lidt eller for meget ferie
Hvis din nye arbejdsplads er en skole, skal du holde ferie på bestemte tidspunkter, fordi skolen er kollektivt ferielukket. Når du skifter job, kan du altså komme ud for, at du enten har brugt din ferie på din gamle arbejdsplads, eller at den nye arbejdsplads har holdt alle 5 ugers ferie, og du stadig mangler at holde nogle af dine ferieuger.

  • For lidt ferie: Hvis du eksempelvis skifter skole efter sommerferien fra en skole, der er kollektivt ferielukket i 5 uger i skolesommerferien, til en skole, der kun er kollektivt ferielukket 3 uger om sommeren og igen holder kollektivt ferielukket 2 uger i forbindelse med efterårs- og/eller vinterferien, vil du ikke kunne få løn eller feriegodtgørelse i de sidste 2 uger, da du allerede har brugt al din ferie.

    Du kan i stedet få dagpenge, hvis du er medlem af a-kassen, eller du kan efter aftale med din leder arbejde 2 uger mere fordelt hen over skoleåret og på den måde være berettiget til at holde ferie med løn til de to uger, hvor skolen er kollektivt ferielukket.
     
  • For meget ferie: Hvis du omvendt efter sommeren skifter fra skolen med 3 ugers kollektiv ferielukning i sommerferien, til skolen, der holder samtlige 5 uger som kollektiv ferielukning i sommerferien, vil du mangle at holde 2 ugers ferie.

    Du vil i den situation have ret til at få lavet en individuel ferieplan i samarbejde med din leder for, hvornår i løbet af ferieåret du kan holde de 2 uger. Du kan også spørge din leder, om du kan få ferien flyttet til næste ferieår.


Næste ferieår
Inden du næste ferieår skal holde din ferie, vil du få tilsendt et feriekort fra din tidligere arbejdsgiver for den del af ferien, du har optjent på din tidligere arbejdsplads. Du kan læse mere om optjening af ferie i forbindelse med jobskifte.

Ledig før ansættelse
Hvis du har været ledig i løbet af optjeningsåret, kan du få feriedagpenge udbetalt i din ferie. Læs mere på Lærernes a-kasses hjemmeside


Få rådgivning

Hvis du har brug for råd eller vejledning omkring din ferie, kan din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds hjælpe dig. Hvis det drejer sig om dagpenge, skal du kontakte a-kassen.