Find din overenskomst Overenskomster og aftaler

Kommunale overenskomster og aftaler

De kommunale overenskomster og aftaler fastsætter løn, arbejdstid og ansættelsesvilkår for de ansatte i kommunerne.

 

Gældende overenskomster 

Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (50.01 O.18 17/2019). Pdf-fil, 66 sider 

Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (50.02 O.18 10/2019). Pdf-fil, 7 sider 

Overenskomst for professionsbachelorer i ernæring og sundhed m.fl. inden for LC's forhandlingsområde (52.01 O. 18 10/2019). Pdf-fil, 31 sider
 

For ledere

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet (50.81 O.18 10/2019) Pdf-fil, 25 sider

Forlængelse af aftale om tjenestemandsansættelse af ledere på undervisningsområdet inden for Lærernes Centralorganisations område (50.82 O.15 41/2015) Pdf-fil, 5 sider  

 

Arbejdstid for ansatte i kommunen

Lærernes arbejdstid reguleres fortsat grundlæggende af ”Arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne – underbilag 2.1 til lov 409”, som vedtaget af Folketinget med lovindgrebet ved overenskomstfornyelsen i 2013.

På baggrund af bl.a. OK18 har KL udarbejdet ”Arbejdstidsreglerne for undervisningsområdet i kommunerne (50.32)”. Heri har KL foretaget en teknisk sammenskrivning af de gældende arbejdstidsregler efter OK18.

De centrale parters retningsgivende anbefalinger fra OK15 er fortsat gældende og er optrykt som bilag til overenskomsten – ”Bilag 4 – Politisk papir om arbejdstid”.

Bilag 4 – Politisk papir om arbejdstid [1]

Dette bilag indgik som element i aftale om fornyelse af overenskomsten pr. 1. april 2015, jf. forhandlingsprotokol af 15. februar 2015.


 

Løn

Kommunal løntabel pr. 1. oktober 2018

Kommunal løntabel pr. 1. april 2018

Ulempegodtgørelse

Timeløn for timelønnede lærere

Særlige tillæg i folkeskolen

FAQ om personlig ordning for specialundervisningstillæg samt andre lønændringer på lærerområdet. Pdf-fil, 3 sider

Mere om underviser- og undervisningstillæg, Pdf-fil, 3 sider

Pr. 1. august 2015 er overenskomstens § 5, stk. 2 om undervisningstillæg ændret. KL og LC har i fællesskab udarbejdet denne FAQ, der besvarer en række af de hyppigst stillede spørgsmål om undervisningstillæg ...


Mere om løn for lærere i folkeskolen

Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. (09.03 O.13 47/2013). Pdf-fil, 16 sider 

 

Se bl.a. historiske løn-og pensionssatser

FTF's hjemmeside - med aktuelle og historiske løn- og pensionssatser m.m. 

Forhandlingsfællesskabets hjemmeside - se aktuelle tabeller over bl.a. kommunale og regionale lønninger, pensionsgivende lønninger samt tillæg. Løntabellerne er opbygget efter udmøntningstidspunkt i overenskomstperioden og arbejdsgiverområde. Desuden finder du her bl.a. løntabeller m.m. fra 1999 og frem 

 

Andre aftaler

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. juni 2018 for lærere m.fl. (50.11 O.18 9/2019). Pdf-fil, 6 sider

Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl Pdf-fil, 15 sider

Aftale om vilkår for varetagelse af praktikopgaver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen(50.22 O.15 8/2016) Pdf-fil, 8 sider