Find din overenskomst Overenskomster og aftaler

Regionale overenskomster og aftaler

Gældende overenskomster

Overenskomst vedrørende lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksn (32.34.1 OK-18)
Pdf-fil, 64 sider

Ovrenskomst for ernærings- og husholdningsøkonomer (32.14.1 OK-18)
Pdf-fil, 26 sider  

 

Arbejdstid

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne (32.34.5 OK-18)

Pdf-fil, 12 sider.

"Politisk papir om arbejdstid" aftalt ved OK-15: Bilag 6 i overenskomsten


Arbejdstid for konsulenter og psykologer m.fl. ansat ved amternes skole- og undervisningsvirksomhed
(Protokollat C, Arbejdstid for konsulenter/skolepsykologer m.fl. ansat ved amternes skole- og undervisningsvirksomhed 32.34.1C). Gælder for konsulenter og psykologer, der er overgået til ansættelse ved regionerne.
Pdf-fil, 2 sider.

Arbejdstid og ulempeydelser for personale, der har gennemgået uddannelsen til lærer i folkeskolen, og som ansættes i hehold til overenskomstens § 1, stk. 1, pkt. 7 og 8 (Protokollat D til overenskomsten)
Pdf-fil, 4 sider. Gælder for ansatte, hvor læreruddannelsen er en forudsætning ved ansættelsen, og hvor ansættelse sker i andre stillinger end dem, der er overens-komstens primære dækningsområde, jf. overenskomstens § 1, stk. 1, pkt. 1-6.

 

Løn

Den regionale løntabel pr. 1. oktober 2018

Den regionale løntabel pr. 1. april 2018

 

Andre aftaler

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. august 2014 for lærere m.fl.
Pdf-fil, 7 sider

Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. (50.41 OK-11)
Pdf-fil, 15 sider

Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. (11.20.13 OK-15)
Pdf-fil, 24 sider