Gældende overenskomster

OK 15 Staten

Indgåede aftaler - OK 15
570X275 3

Det statslige område

Finansministeren og CFU har 6. februar 2015 indgået forlig:

Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen og LC har 3. marts 2015 indgået forlig:

Finansministeriet/Moderniseringsstyrelsen og LC har 9. marts 2015 indgået forlig:

(Bilag A til de indgåede forlig): Fælles tilkendegivelse om arbejdstid 

Aftalerne træder i kraft pr. 1. april 2015

 
Statslig urafstemning

Den vejledende urafstemning er nu afsluttet. Et flertal af medlemmerne i Lærernes Centralorganisation (LC) på statens område har stemt ja til overenskomstresultatet. LC indstiller et ja til statsforliget.

Læs mere her - og se stemmeprocenten samt stemmefordelingen blandt de statsansatte medlemmer af Danmarks Lærerforening.

 

 

 

 

Kampagne - Er du OK?

Er  du OK?

Vores aftaler - din styrke

(Alle LO's og FTF's fagforeninger står i fællesskab bag OK-indsatsen. 1,5 mio. danskere er medlemmer af en fagforening under LO eller FTF)