Løn Ansat i det private

Freelancer

Som freelancer aftaler du selv din løn med din arbejdsgiver.


Her på siden kan du læse om: 


Vejledende minimumshonorar

Som freelancer aftaler du selv din løn med din arbejdsgiver. Danmarks Lærerforening anbefaler, at du som minimum får det vejledende minimumshonorar, som per 1. april 2015 er på 197 kr. per time inkl. feriepenge.

Minimumshonoraret for freelancearbejde er højere end en normal timeløn, fordi freelancere ikke har almindelige lønmodtagervilkår som eksempelvis løn under sygdom, arbejdsgiverbetalt pensionsordning og løn under barsel.

Danmarks Lærerforenings anbefalinger

Alt efter hvilken type arbejde du udfører, anbefaler Danmarks Lærerforening forskellige minimumshonorarer.

Opgave

Timeløn

Undervisningstime à 45 minutter

3 x minimumshonorar

Konsulentbistand per time

3 x minimumshonorar

Foredrag med oplæg og diskussion (cirka 1,5 – 2 timer)

12 x minimumshonorar

Tilrettelæggelse og gennemførsel af heldagskurser per dag

23 x minimumshonorar

 

Gode råd til beregning af honorar

Du kan bruge Danmarks Lærerforenings minimumshonorarer som en rettesnor. Det er dog vigtigt også at kigge på de konkrete arbejdsopgaver og vilkår, når du laver en honorarberegning for en opgave. Det kan fx have betydning for dit honorar, om du skal arbejde i weekender for at nå en tidsfrist, eller om arbejdet er særligt udfordrende. Det er vigtigt, at honoraret er rimeligt både for dig og for din arbejdsgiver.

Lav en skriftlig aftale
Når du har lavet en aftale med arbejdsgiveren om dit honorar, er det en god idé at få arbejdsgiveren til at underskrive en skriftlig aftale, hvor arbejdets indhold, eventuelle tidsfrister samt betaling er beskrevet.

Brug for hjælp?
Hvis du har brug for råd og vejledning i forhold til honoraret for din konkrete opgave, er du velkommen til at kontakte Danmarks Lærerforening.

 

A-kasseregler for freelancere

Hvis du har brug for at vide, hvordan du som ledig kan have freelancearbejde, samtidig med at du modtager supplerende dagpenge, skal du kontakte a-kassen.Til top

Tilbage til "Ansat i det private"