I job og kronisk eller længerevarende syg

Selvom du har en kronisk eller længerevarende sygdom, har du stadig mulighed for at fortsætte med at arbejde.


Hvilke muligheder har jeg?

Som kronisk eller længerevarende syg har du flere forskellige muligheder for at fortsætte med at arbejde alt efter din arbejdsevne:

Du kan sammen med din kreds aftale med din arbejdsgiver, at du bliver i dit eget job på særlige vilkår.

Hvis det viser sig, at du ikke kan klare dit job på særlige vilkår, har jobcentret forskellige muligheder for at hjælpe dig med at finde en løsning, så du kan blive ved med at arbejde, selvom du er syg. Det kan for eksempel være, at du kan komme i fleksjob eller revalidering. Det er altid jobcentret, som vurderer og godkender fleksjob og revalidering.

Få hjælp af din kreds
Danmarks Lærerforening anbefaler, at du som kronisk syg er i tæt kontakt med din kreds, der kan rådgive og hjælpe dig, når du laver aftaler med din arbejdsgiver, eller din sag bliver behandlet i jobcentret.

 

Job med særlige vilkår

Der er mulighed for, at du kan fortsætte i eller vende tilbage til dit eget job på særlige vilkår, hvis du stadig har en væsentlig del af din arbejdsevne i behold. Du og din kreds laver i så fald en aftale med din arbejdsgiver om, hvilke særlige vilkår og hensyn der skal gælde for dig.

Det kan for eksempel være, at I laver en aftale om, at du skal have nedsat din arbejdstid, have mulighed for at holde pauser eller fritages for hårdt fysisk arbejde. Aftalen gælder for en på forhånd fastsat periode, eller indtil andet bliver aftalt.

Det er meget vigtigt, at din kreds er med til at lave aftalen med din arbejdsgiver, fordi der kun kan laves en aftale efter det sociale kapitel, hvis kredsen er med. En aftale efter det sociale kapitel giver dig flere rettigheder, end dem du har i din overenskomst. Blandt andet vil aftalen give dig ret til fortsat at få fuld pensionsindbetaling, selvom du går på nedsat tid og får mindre i løn.

Kontakt din kreds for mere information om aftaler efter det sociale kapitel.

Efterløn og job med særlige vilkår
Hvis du er tæt på efterlønsalderen, er det vigtigt, du kontakter din lokale kreds for rådgivning, da det kan have betydning for din mulighed for at gå på efterløn, hvis du laver en aftale om job med særlige vilkår efter det sociale kapitel. Læs her, hvornår du kan gå på efterløn.

Læs mere
Du kan læse om, hvilke støtteordninger (ex. personlig assistance eller hjælpemidler) der er mulighed for at få, når du er i job med særlige vilkår her.

 

Fleksjob

Hvis jobcentret vurderer, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat, og at alle muligheder for, at du kan klare et almindeligt arbejde, er afprøvet, kan de bevilge dig fleksjob.

Hvis du får bevilget fleksjob, har du ret til at blive ansat i et fleksjob, som tilgodeser dine individuelle skånehensyn. Det er jobcentrets ansvar at sikre, at dine skånebehov bliver overholdt i dit fleksjob.

Du finder selv jobbet - eventuelt med hjælp fra jobcentret. Det er en god idé at bede jobcentret om at få et fleksjob-bevis, som du kan bruge, når du søger fleksjob. Det gør det nemmere at søge et fleksjob og giver arbejdsgiveren information om, hvad det vil sige at være i fleksjob. Du udfylder fleksjob-beviset sammen med jobcentret.

Hvis du skal ansættes i fleksjob på din nuværende arbejdsplads, skal du ud over de sædvanlige betingelser have været ansat i 12 måneder efter det sociale kapitel eller på særlige vilkår.

Du følger overenskomsten
Hvis der er en overenskomst på arbejdspladsen, skal dine øvrige vilkår i fleksjobbet følge den gældende overenskomst. Hvis der ikke er en overenskomst på arbejdspladsen, skal du selv aftale dine konkrete vilkår med din arbejdsgiver. Vilkårene skal som minimum overholde lovgivningen. Fleksjobbet skal under alle omstændigheder tilgodese dine skånehensyn. Du kan få hjælp og rådgivning af din kreds.

Økonomi
Arbejdsgiveren betaler løn og pension for det arbejde, du udfører. Hvis du arbejder 20 timer om ugen, men jobcenteret har vurderet, at værdien af dit arbejde er 15 timer, får du løn og pension for de 15 timer.

Ud over lønnen får du også udbetalt et tilskud til lønnen, som din kommune betaler. Du kan dog ikke forvente, at din løn og tilskuddet kommer til at matche tidligere løn.

Hvis du har din pension hos Lærernes Pension, skal du være opmærksom på, at du kan søge om midlertidig pension, hvis du har fået tilkendt fleksjob, men er ledig og modtager ledighedsydelse. 
Kontakt Lærernes Pension for mere information 

Ledig og fleksjob
Hvis du bliver ledig, beholder du retten til at have et fleksjob. Du får ikke dagpenge, men du får i stedet udbetalt ledighedsydelse. Jobcentret skal hjælpe dig med at finde et nyt fleksjob.

Se satserne for ledighedsydelse

Efterløn og fleksjob
Du kan ikke gå på efterløn, når du har et fleksjob. Du har i stedet ret til fleksydelse, der minder om efterlønsordningen. Fleksydelsen udbetales af Udbetaling Danmark. 

 

Revalidering

Hvis du ikke længere kan fortsætte som eksempelvis lærer på grund af din sygdom, kan jobcentret i særlige tilfælde tilbyde dig revalidering.

Revalidering betyder, at du bliver klædt på til et nyt job på normale vilkår, som jobcentret i samarbejde med dig vurderer, at du kan udføre. Det kan for eksempel være, at du skal i praktik i en virksomhed, eller at du skal have noget relevant uddannelse.

Når du er under revalidering, får du revalideringsydelse, som svarer til den højeste dagpengesats, du kan få som ledig. 

Læs mere om revalidering og revalideringsydelsen på Borger.dk