Støtteordninger

Du har mulighed for at få en række støtteordninger, hvis du har en nedsat arbejdsevne på grund af et handicap eller en kronisk sygdom og er i arbejde.

 

Få støtte på jobcentret

Der findes i dag mange støtteordninger, der kan kompensere for den nedsatte arbejdsevne, så du kan blive ved med at arbejde, selvom du har et handicap eller er kronisk syg.

Det kan for eksempel være bestemte hjælpemidler, en speciel arbejdspladsindretning eller en personlig assistance på arbejdspladsen, der kan udføre de praktiske funktioner på arbejdet, som du ikke selv kan varetage.

Du skal søge om at få støtte hos jobcentret, som kan hjælpe og rådgive dig. 

 

Personlig assistance

Du kan få støtte til at udføre dit job, hvis du har et varigt handicap eller en kronisk lidelse, og din arbejdsevne derfor er varigt nedsat. Ordningen hedder personlig assistance, og den kan bestå af praktisk hjælp til at klare arbejdet. Støtten kan gives i op til 20 timer, hvis du arbejder på fuld tid. Du kan læse mere om personlig assistance her

 

Hjælpemidler

Du kan få bevilget et hjælpemiddel af kommunen, hvis det kan kompensere for dit handicap eller din funktionsnedsættelse, og du dermed kan udføre dit arbejde på lige fod med andre mennesker. Et kompenserende hjælpemiddel kan både være arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger. Læs mere om hjælpemidler her

Søg viden og vejledning

Hvis du er medlem af en handicaporganisation, kan du her få rådgivning om, hvilke støtteordninger der vil være oplagte for dig. Den viden kan du bruge, når du snakker med jobcentret.

En typisk problematik er for eksempel nedsat hørelse. Du kan læse mere om nedsat hørelse hos Høreforeningen og se oversigt over andre handicaporganisationer her

Danmarks Lærerforening kan hjælpe dig med at få overblik over, hvilke muligheder du har for at få støtte på din arbejdsplads. Kontakt din lokale kreds for hjælp.

 

Ledig og nedsat arbejdsevne

Hvis du har nedsat arbejdsevne og er ledig, er der en række forskellige ordninger, som kan hjælpe dig med at komme i arbejde igen. Det er din a-kasse og dit jobcenter, der hjælper dig, hvis du bliver ledig. 

Mere om bl.a. støtteordninger