Om OK18

I december 2017 starter OK18-forhandlingerne om en fornyelse af overenskomsterne på det offentlige område fra den 1. april 2018

Her på siden kan du læse om:

 

Hvad er en overenskomst

En overenskomst er den aftale, som fastlægger de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for de ansatte, som arbejder på overenskomstens område. Overenskomsten aftales mellem arbejdsgiverne og lønmodtagernes organisationer. Den indeholder bestemmelser om løn, pension, arbejdstid, ferie, barsel mv.

Lærere m. fl. i folkeskolen og ved specialundervisningen for voksne er alle omfattet af en overenskomst mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC), som Danmarks Lærerforening er en del af.

I Danmarks Lærerforening er der desuden medlemmer, der er omfattet af andre overenskomster, bl.a. med staten eller regionerne.”

 

Forhandlingssystemet

Overenskomster indgås mellem de offentlige arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationerne.

Danmarks Lærerforening indgår sammen med andre lærerorganisationer – f.eks. Uddannelsesforbundet og Frie Skolers Lærerforening – i samarbejdet Lærernes Centralorganisation (LC), der forhandler vilkårene i lærernes overenskomster med arbejdsgiverne. Det kaldes de ”specielle” forhandlinger.

På det kommunale og regionale område indgår LC sammen med de øvrige FTF-forbund – f.eks. BUPL - i FTF-K. Og sammen med resten af lønmodtagerorganisationerne på det kommunale og regionale område – f.eks. DSR og FOA – har man dannet Forhandlingsfællesskabet, som indgår de overordnede aftaler om f.eks ferie og barsel. Det kaldes de ”generelle” forhandlinger. Tilsvarende har LC med centralorganisationerne på det statslige område – f.eks. AC – dannet Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU), som også indgår de overordnede aftaler. 

 

Arbejdstidskrav

Danmarks Lærerforenings Kongres vedtog i oktober foreningens overenskomstkrav. Kravene koordineres efterfølgende med LC (specielle krav), og Forhandlingsfællesskabet/CFU (generelle krav).

I december måned er kravene endelig koordineret, og udveksles med arbejdsgiverne.

Da arbejdstidsreglerne er reguleret af Lov 409, er der en særlig situation på dette område. Helt ekstraordinært bakker de øvrige organisationer Danmarks Lærerforening op i, at der skal forhandles en overenskomst for lærernes arbejdstid. Lærernes Centralorganisation har således fået bred opbakning til ønsket om at få en forhandlet aftale om arbejdstid fra alle de øvrige organisationer i forhandlingsselskabet forud for forhandlingerne. Organisationerne har erklæret, at de ikke er klar til at starte forhandlinger, før arbejdsgiverne har indledt realitetsforhandlinger om lærernes arbejdstid. Læs mere om denne ”musketered” på folkeskolen.dk og avisen.dk.

På den baggrund har LC fremsendt sit arbejdstidskrav og opfordret til, at forhandlingerne igangsættes. LC´s arbejdstidskrav er identiske med Danmarks Lærerforening, og er formuleret således:

”Aftalte rammer for arbejdstiden, der skal understøtte et professionelt lærerarbejde, lærernes mulighed for at leve op til kravene i lovgivningen og skabe kvalitet i undervisningen. Arbejdstidsregler for lærere skal sikre rettigheder, som modsvarer øvrige ansattes rettigheder på det kommunale arbejdsmarked.”   

 

 Til top