Lockout

Arbejdssteder med overenskomster, der er omfattet af eller undtaget fra den varslede lockout på det statslige, regionale og kommunale område.

 

Sådan berører lockouten medlemmer på:

 

Det statslige område

Medlemmer, som arbejder på Rødding Fri Fag- og Efterskole, ansat på overenskomsten ”organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og frie fagskoler af 3. marts 2016 mellem Lærernes Centralorganisation og Finansministeriet”  er undtaget fra lockout, og skal derfor møde på arbejde.

 

Klik her for at se statslige overenskomstområder, hvor alle medlemmer uden undtagelse er lockoutet.

 

Det regionale område

Omfattet af lockouten er medlemmer, som er ansat i henhold til overenskomst for lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne af 8. januar 2016 og har tjenestested et af følgende steder:

Region Hovedstaden

 • Rigshospitalet
 • Herlev og Gentofte Hospital

Region Midtjylland

 • Hospitalsenheden Vest
 • Hospitalsenhed Midt
 • Aarhus Universitetshospital
 • Regionshusene

Region Sjælland

 • Regionshuset

Region Syddanmark

 • Odense Universitetshospital

Region Nordjylland

 • Regionshuset


Regionerne har ikke udtaget andre medlemmer af Danmarks Lærerforening til lockout. Derfor skal alle øvrige regionale medlemmer møde på arbejde.

Geelsgaardskolen i Lyngby-Taarbæk er fortsat udtaget til strejke.  

 

Det kommunale område

Medlemmer, der er undtaget fra lockout og som derfor skal møde på arbejde, er:

 • ansatte ved selvstændige folkeskoler for specialundervisning for børn.
 • ansatte ved selvstændige observations- og heldagsskoler.
 • ansatte ved døgninstitutioner med intern skole.
 • ansatte ved selvstændige kommunale institutioner for specialundervisning for voksne.
 • ansatte ved kommunikationscentre, tale- høre- og synscentre, hjernecentre og hjerneskadecentre, der varetager undervisning i henhold til lov om specialundervisning for voksne.
 • ansatte ved folkeskoler og ungdomsskoler, der varetager undervisning i specialklasser i henhold til kapitel 3 i bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.
 • ansatte ved folkeskoler, ungdomsskoler, døgninstitutioner med intern skole og selvstændige kommunale institutioner for specialundervisning af voksne, der varetager undervisning i henhold til lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, forstået som lærere, der har én eller flere timer i specialklasser*)
 • ansatte ved pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR).
 • Skolepsykologer.

*) Til gengæld er lærere, der har ansvaret for elever, som er enkeltintegreret i normalklasser, omfattet af lockouten.

 

Til top