Løn og vilkår Opsigelse og forflyttelse

Afsked af andre årsager

Arbejdsgiveren kan være så utilfreds med en ansat, at det bliver til en opsigelse. Danmarks Lærerforening hjælper dig, selv om vi sjældent kan forhindre, at du bliver afskediget.

Hvis din arbejdsgiver er utilfreds med dig, kan det være fordi, arbejdsgiveren mener, du begår tjenesteforseelser. Dvs. at du enten gør noget, du ikke må, eller at du ikke gør noget, du skal. Det kan skyldes, at arbejdsgiveren skønner, at du gør dit bedste - det er bare ikke godt nok. Du evner eller magter ikke at leve op til de krav, som arbejdsgiveren stiller til dig.

Vigtigt for tjenestemænd

Hvis du er tjenestemand, kan du ikke blive afskediget på grund af tjenesteforseelser, uden at der først har været en tjenstlig undersøgelse. Det kan du læse om ved at følge linket ude til højre.


Alle kan blive sagt op

Hvis arbejdsgiveren ikke er tilfreds, kan du blive sagt op. Hvis det ikke handler om tjenesteforseelser eller sygdom, taler man om en diskretionær afskedigelse. Det betyder en afskedigelse, der hviler på et skøn. Det er som udgangspunkt arbejdsgiverens privilegium at skønne, om en ansat lever op til forventningerne, og hun skal gøre det sagligt. Omvendt skal ansatte beskyttes mod urimelige afskedigelser.


Det kan vi gøre for dig

Danmarks Lærerforening er altid inde i sager, hvor en arbejdsgiver vil afskedige en ansat. Vi kontakter dig, så snart vi har hørt fra din arbejdsgiver. Hvis du vil i kontakt med os forinden, skal du gå til den lokale kreds. Mener Danmarks Lærerforening, at der er grundlag for at gøre indsigelse, kan vi forlange at få en forhandling med din arbejdsgiver. Der er også forskellige muligheder for at forfølge sagen, hvis du i den sidste ende bliver afskediget usagligt.  Læs mere ved at følge de links, du finder til højre.