Din stilling nedlægges - overenskomstansatte

Læs om hvordan du skal forholde dig, hvis du som overenskomstansat bliver sagt op.

Hvis der er for mange ansatte til det arbejde, der skal udføres, bliver nogle sagt op. Den lokale kreds skal sikre sig, at der reelt er arbejdsmangel hos arbejdsgiveren. Er der ledige stillinger på andre skoler i kommunen, kan kommunen ikke sige dig op på grund af arbejdsmangel.

Du er ansat ved kommunen - ikke skolen

Hvis du er lærer i en kommune, er det ikke i orden, at du bliver sagt op, blot fordi der skal være færre ansatte ved skolen. Opsigelsen er urimelig, hvis der er ledige stillinger på andre skoler i kommunen.

Sådan er proceduren

Er du ansat i folkeskolen gælder dette: Inden du siges op, skal du have brev om, at kommunen har tænkt sig at gøre det. Du har ret til at udtale dig om din sag, inden kommunen opsiger dig, og lige sådan udtaler Danmarks Lærerforening sig inden da. Vurderer vi, at du bliver urimeligt behandlet, forsøger vi at gøre noget, f.eks. forhandle med kommunen.

Danmarks Lærerforenings rolle

Danmarks Lærerforening er altid inde i sager, hvor en arbejdsgiver vil afskedige en ansat. Vi kontakter dig, så snart vi har hørt fra din arbejdsgiver. Vil du i kontakt med os inden da, skal du gå til den lokale kreds. Kredsen kender de lokale forhold og skal vurdere, om det er sagligt, at du bliver afskediget.