Løn og vilkår Opsigelse og forflyttelse

Forflyttelse


Som leder eller lærer i folkeskolen er du ansat ved kommunen som helhed. Du er ikke ansat ved en bestemt skole. Det betyder, at du kan flyttes over på en anden skole, uden at du skal ud af dit job. Du kan skifte skole, enten fordi du selv ønsker det, eller fordi din arbejdsgiver ønsker det.

Hvis du selv ønsker at skifte skole

Du kan selv ansøge om at komme på en anden skole. Skolebestyrelsen på den skole, du vil over på, skal udtale sig til dit ønske. Hvis der er slået en eller flere ledige stillinger op på skolen, kan det være, at skolebestyrelsen lader dig indgå på lige fod med ansøgere udefra. Det er i den sidste ende kommunalbestyrelsen, som beslutter, om du kan få din ansøgning imødekommet. Kommunalbestyrelsen kan have delegeret beslutningen til forvaltningen eller skolens leder.

(link) Sådan ansøger du

Hvis arbejdsgiveren ønsker, at du skifter skole

Den typiske årsag til, at man bliver overflyttet til en anden skole, er, at der er for mange ansatte på den skole, hvor man er i forvejen. I en del kommuner er der aftalt retningslinier for, hvordan den slags forflyttelser besluttes. Spørg den lokale kreds, hvis du er i tvivl.

Der kan også være andre grunde til, at arbejdsgiveren vil flytte dig over på en anden skole. Det kan f.eks. være fordi, det er nødvendigt med nye samarbejdsstrukturer for at få tingene til at fungere. Kontakt din lokale kreds så hurtigt som muligt, hvis du ser tegn på, at du vil blive forflyttet mod din vilje. Det er ikke sikkert, at Danmarks Lærerforening kan forhindre, at du bliver flyttet, men vi kan i det mindste arbejde for, at du bliver ordentligt og fair behandlet.

(Link) Kontakt din lokale kreds 

Mere om forflyttelse