Hvis du bliver sagt op eller forflyttet

Kontakt din lokale kreds, før du siger op, eller hvis din arbejdsgiver ønsker dig opsagt.

Hvis du ønsker det, kan du sige dit job op. Men spørg kredsen, før du gør det, det er nemlig vigtigt, at du kender konsekvenserne af din opsigelse. Hvis du er tjenestemand, kan tidspunktet for din fratræden være afgørende for, hvor stor pensionen bliver resten af livet. Hvis du vil sige op, fordi du er syg, er det ekstra vigtigt at have kredsen som rådgiver.

Ansættelsen kan også blive afsluttet, fordi din arbejdsgiver vil det. Det kan f.eks. være på grund af sygdom, på grund af arbejdsmangel, fordi din chef ikke mener, du er god nok til dit arbejde, eller fordi der er nogle regler, du ikke har overholdt.

Hvis din arbejdsgiver vil fyre dig, er der både frister og procedurer, som skal overholdes. Kontakt den lokale kreds, så snart du føler dit job truet.

Danmarks Lærerforening hjælper dig, når truslen hænger over dit hoved. Selv om vi ikke kan forhindre, at du bliver afskediget, kan vi være dig til nytte alligevel. Klik videre til den eller de sider, der passer bedst til din situation.

Arbejdsgiveren kan være så utilfreds med en ansat, at det bliver til en opsigelse. Danmarks Lærerforening hjælper dig, selv om vi sjældent kan forhindre, at du bliver afskediget.


Afsked af andre årsager

Hvis din arbejdsgiver er utilfreds med dig, kan det være fordi, arbejdsgiveren mener, du begår tjenesteforseelser. Dvs. at du enten gør noget, du ikke må, eller at du ikke gør noget, du skal.

Det kan skyldes, at arbejdsgiveren skønner, at du gør dit bedste - det er bare ikke godt nok. Du evner eller magter ikke at leve op til de krav, som arbejdsgiveren stiller til dig.

Vigtigt for tjenestemænd

Hvis du er tjenestemand, kan du ikke blive afskediget på grund af tjenesteforseelser, uden at der først har været en tjenstlig undersøgelse. Det kan du læse om ved at følge linket ude til højre.


Alle kan blive sagt op

Hvis arbejdsgiveren ikke er tilfreds, kan du blive sagt op. Hvis det ikke handler om tjenesteforseelser eller sygdom, taler man om en diskretionær afskedigelse.

Det betyder en afskedigelse, der hviler på et skøn. Det er som udgangspunkt arbejdsgiverens privilegium at skønne, om en ansat lever op til forventningerne, og hun skal gøre det sagligt. Omvendt skal ansatte beskyttes mod urimelige afskedigelser.


Det kan vi gøre for dig

Danmarks Lærerforening er altid inde i sager, hvor en arbejdsgiver vil afskedige en ansat. Vi kontakter dig, så snart vi har hørt fra din arbejdsgiver. Hvis du vil i kontakt med os forinden, skal du gå til den lokale kreds.

Mener Danmarks Lærerforening, at der er grundlag for at gøre indsigelse, kan vi forlange at få en forhandling med din arbejdsgiver. Der er også forskellige muligheder for at forfølge sagen, hvis du i den sidste ende bliver afskediget usagligt.  Læs mere ved at følge de links, du finder til højre. 


Forflyttelse

Som leder eller lærer i folkeskolen er du ansat ved kommunen som helhed. Du er ikke ansat ved en bestemt skole. Det betyder, at du kan flyttes over på en anden skole, uden at du skal ud af dit job.

Du kan skifte skole, enten fordi du selv ønsker det, eller fordi din arbejdsgiver ønsker det.


Hvis du selv ønsker at skifte skole

Du kan selv ansøge om at komme på en anden skole. Skolebestyrelsen på den skole, du vil over på, skal udtale sig til dit ønske. Hvis der er slået en eller flere ledige stillinger op på skolen, kan det være, at skolebestyrelsen lader dig indgå på lige fod med ansøgere udefra.

Det er i den sidste ende kommunalbestyrelsen, som beslutter, om du kan få din ansøgning imødekommet. Kommunalbestyrelsen kan have delegeret beslutningen til forvaltningen eller skolens leder.


Hvis arbejdsgiveren ønsker, at du skifter skole

Den typiske årsag til, at man bliver overflyttet til en anden skole, er, at der er for mange ansatte på den skole, hvor man er i forvejen. I en del kommuner er der aftalt retningslinier for, hvordan den slags forflyttelser besluttes. Spørg den lokale kreds, hvis du er i tvivl.

Der kan også være andre grunde til, at arbejdsgiveren vil flytte dig over på en anden skole. Det kan f.eks. være fordi, det er nødvendigt med nye samarbejdsstrukturer for at få tingene til at fungere.

Kontakt din lokale kreds så hurtigt som muligt, hvis du ser tegn på, at du vil blive forflyttet mod din vilje. Det er ikke sikkert, at Danmarks Lærerforening kan forhindre, at du bliver flyttet, men vi kan i det mindste arbejde for, at du bliver ordentligt og fair behandlet.

Find din lokale kreds