Løn og vilkår Opsigelse og forflyttelse

Mere om afsked og forflyttelse

Hvis du ønsker det, kan du sige dit job op. Men spørg kredsen, før du gør det, det er nemlig vigtigt, at du kender konsekvenserne af din opsigelse. Hvis du er tjenestemand, kan tidspunktet for din fratræden være afgørende for, hvor stor pensionen bliver resten af livet. Hvis du vil sige op, fordi du er syg, er det ekstra vigtigt at have kredsen som rådgiver.

Ansættelsen kan også blive afsluttet, fordi din arbejdsgiver vil det. Det kan f.eks. være på grund af sygdom, på grund af arbejdsmangel, fordi din chef ikke mener, du er god nok til dit arbejde, eller fordi der er nogle regler, du ikke har overholdt.

Hvis din arbejdsgiver vil fyre dig, er der både frister og procedurer, som skal overholdes. Kontakt den lokale kreds, så snart du føler dit job truet.

Danmarks Lærerforening hjælper dig, når truslen hænger over dit hoved. Selv om vi ikke kan forhindre, at du bliver afskediget, kan vi være dig til nytte alligevel. Klik videre til den eller de sider, der passer bedst til din situation.