Overenskomster Arbejdstidsaftale 2020

Arbejdstidsaftale 2020 (stat)

Lærerne har fået en arbejdstidsaftale (A20), som omfatter lærere m.fl. i staten. Aftalen vil indgå som en del af det samlede OK21-resultat, der skal stemmes om i foråret 2021.

Aftalen er indgået d. 4. januar 2021. Arbejdstidsaftale bliver en del af det overenskomstresultat, der skal stemmes om i foråret 2021.

Arbejdstidsaftalens indhold

Med aftalen ønsker parterne at skabe de bedste rammer for et tæt og konstruktivt samarbejde mellem leder, tillidsrepræsentant og lærere på skolen/institutionen og mellem de centrale parter, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Lærernes Centralorganisation.

Parterne forpligter sig i fællesskab på, at samarbejdet realiseres på alle områder, der er dækket af aftalen – de statslige underviserområder, der siden OK13 har været reguleret ved Lov 409.

Med aftalen ønsker parterne at bidrage til kvalificerende drøftelser af prioriteringer af lærernes arbejdstid og at understøtte sammenhæng mellem lærernes arbejdstid og opgaver samt et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse.

Se forhandlingsresultat for fælles arbejdstidsaftale for lærere m.fl. i staten (pdf)

Læs nyhed om arbejdstidsaftale for statsligt ansatte

 

Ikrafttræden

Såfremt det samlede CFU-forlig vedtages i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i foråret 2021, gælder aftalen fuldt og helt fra 1. januar 2022 for skoler/institutioner, der følger kalenderåret, og 1. august 2022 for skoler/institutioner, der følger skoleåret, dog med indkøringsbestemmelser forud herfor.