Bliv klogere på overenskomster

Bliv klogere på, hvad en overenskomst er og læs mere om forhandlingssystemet.

Hvad er en overenskomst

En overenskomst er den aftale, som fastlægger de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for de ansatte, som arbejder på overenskomstens område. Overenskomsten aftales mellem arbejdsgiverne og lønmodtagernes organisationer. Den indeholder bestemmelser om løn, pension, arbejdstid, ferie, barsel mv.

Lærere m. fl. i folkeskolen og ved specialundervisningen for voksne er alle omfattet af en overenskomst mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC), som Danmarks Lærerforening er en del af.

I Danmarks Lærerforening er der desuden medlemmer, der er omfattet af andre overenskomster, bl.a. med staten eller regionerne.”

 

Forhandlingssystemet

Overenskomster indgås mellem de offentlige arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationerne.

Danmarks Lærerforening indgår sammen med andre lærerorganisationer – f.eks. Uddannelsesforbundet og Frie Skolers Lærerforening – i samarbejdet Lærernes Centralorganisation (LC), der forhandler vilkårene i lærernes overenskomster med arbejdsgiverne. Det kaldes de ”specielle” forhandlinger.

På det kommunale og regionale område indgår LC sammen med de øvrige FTF-forbund – f.eks. BUPL - i FTF-K. Og sammen med resten af lønmodtagerorganisationerne på det kommunale og regionale område – f.eks. DSR og FOA – har man dannet Forhandlingsfællesskabet, som indgår de overordnede aftaler om f.eks ferie og barsel. Det kaldes de ”generelle” forhandlinger.

Tilsvarende har LC med centralorganisationerne på det statslige område – f.eks. AC – dannet Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU), som også indgår de overordnede aftaler.