Overenskomster Find overenskomster og aftaler

Det private område

Aftaler og overenskomster på det private område

Gældende overenskomster  

 

Behandlingsskolerne

Resultat af forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og Behandlingsskolerne Aps. Parterne har ved forhandling den 19. december 2019 opnået enighed. Gældende pr. 1. juli 2020.

OVERENSKOMST FOR UNDERVISERE VED BEHANDLINGSSKOLERNE APS 2020

AFTALE 0M TILLIDSREPRÆSENTANTER, SAMARBEJDE 0G SAMARBEJDSUDVALG

HOVEDAFTALE MELLEM BEHANDLINGSSKOLERNE APS OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION

PLANCHER OM OVERENSKOMST PÅ BEHANDLINGSSKOLERNE  

 

Bråby Heldagsskole

Resultat af forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og  Bråby Heldagsskole Parterne har ved forhandling den 10. marts 2019 opnået enighed. Gældende pr. 1. august 2021.

OVERENSKOMST FOR UNDERVISERE VED BRÅBY HELDAGSSKOLE

HOVEDAFTALE MELLEM BRÅBY HELDAGSSKOLE OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION

 

Idrætsakademiet

Resultat af forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og Idrætsakademiet. Parterne har ved forhandling den 27. april 2019 opnået enighed. Gældende pr. 1. juli 2023.

Overenskomst for Idrætsakademiet

Hovedaftale for Idrætsakademiet

 

Lærervikarer 2020-2023  

Overenskomst for lærervikarer 2020-2023

Lønsatser for private lærervikarer

 

Den musiske Helhedsskole 

Overenskomst for Den Musiske Helhedsskole 

Resultat af forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation (LC), Socialpædagogernes Landsforbund og Den musiske Helhedsskole. Parterne har ved forhandling den 10. februar 2022 opnået enighed. Gældende pr. 1. januar 2022.

 

Pilelygaard

Resultat af forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og Pilygaard. Gældende pr. 1. februar 2022.

Overenskomst for Pilelygaard

Hovedaftale mellem Pilelygaard og Lærernes Centralorganisation

 

Skole- og behandlingshjemmet Skovgården 

Resultat af forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation (LC), HK/Privat, FOA, Dansk Socialrådgiverforening og Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Gældende pr. 1. marts 2020.

OVERENSKOMST FOR SKOLE- OG BEHANDLINGSHJEMMET SKOVGÅRDEN

 

Teach First

Overenskomst for lærerfaglige mentorer i Teach First Danmark (2021-2024) indgået mellem Teach First Danmark og Lærernes Centralorganisation (LC). Gældende fra 1. august 2021.

HOVEDAFTALE MELLEM TEACH FIRST DANMARK OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION

Overenskomst for lærerfaglige mentorer i Teach First Danmark