Overenskomster Find overenskomster og aftaler

Det private område

Aftaler og overenskomster på det private område

Gældende overenskomster  

 

Bråby Heldagsskole

Resultat af forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og  Bråby Heldagsskole Parterne har ved forhandling den 10. marts 2019 opnået enighed. Gældende pr. 1.august 2021.

OVERENSKOMST FOR UNDERVISERE VED BRÅBY HELDAGSSKOLE

HOVEDAFTALE MELLEM BRÅBY HELDAGSSKOLE OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION

 

Behandlingsskolerne

Resultat af forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation (LC) og Behandlingsskolerne Aps. Parterne har ved forhandling den 19. december 2019 opnået enighed. Gældende pr. 1. juli 2020.

OVERENSKOMST FOR UNDERVISERE VED BEHANDLINGSSKOLERNE APS 2020

AFTALE 0M TILLIDSREPRÆSENTANTER, SAMARBEJDE 0G SAMARBEJDSUDVALG

HOVEDAFTALE MELLEM BEHANDLINGSSKOLERNE APS OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION

PLANCHER OM OVERENSKOMST PÅ BEHANDLINGSSKOLERNE  

 

Skole- og behandlingshjemmet Skovgården

Resultat af forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation (LC), HK/Privat, FOA, Dansk Socialrådgiverforenig og Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Gældende pr. 1. marts 2020.

OVERENSKOMST FOR SKOLE- OG BEHANDLINGSHJEMMET SKOVGÅRDEN

 

Lærervikarer 2017-2020  

Overenskomst for lærervikarer 2017-2020, pdf 14 s. 

Lønsatser for private lærervikarer

 

Teach First

Overenskomst for lærerfaglige mentorer i Teach First Danmark (2021-2024) indgået mellem Teach First Danmark og Lærernes Centralorganisation (LC). Gældende fra 1. august 2021.

HOVEDAFTALE MELLEM TEACH FIRST DANMARK OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION

Overenskomst for lærerfaglige mentorer i Teach First Danmark