Overenskomster OK 24

DLF's aktiviteter frem mod OK24

Danmarks Lærerforening arrangerer en række møder og andre aktiviteter i forbindelse med OK24. Læs mere om arrangementerne og hvordan du tilmelder dig her på siden.

Regionale medlemsmøder foråret 2023

Danmarks Lærerforening afholder en række OK24-medlemsmøder rundt om i landet, hvor medlemmer har mulighed for at møde deres forhandlere, stille spørgsmål og blive klogere på OK24-processen.

Møderne bidrager samtidig til, at DLF's forhandlere har mulighed for at få input fra medlemmerne i forhold til de kommende overenskomstforhandlinger. 

Møderne finder sted:

Alle møder vil være åbne for online-deltagelse. Melder du dig til det digitale møde, vil du få tilsendt link til mødet senere. Mødet 8. maj for medlemmer af Landskredsen er udelukkende digitalt. 

 

Møder for TR på det statslige område foråret 2023

I forlængelse af de regionale medlemsmøder afholder Danmarks Lærerforening to møder for tillidsrepræsentanter på private gymnasiers grundskole, frie fagskoler og SOSU-skoler på det statslige område. Kredse, som organiserer disse skoler, kan deltage med en repræsentant. 

Møderne vil være åbne for online deltagelse. Tilmelder du dig til online deltagelse, vil du få fremsendt link til mødet senere.