TR, barsel, opsparing af frihed og pensionister på det kommunale område

I dette afsnit beskrives, hvad der gælder for dig, der er ansat efter Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne (”læreroverenskomsten”) og Overenskomst for professionsbachelorer m.fl. ansat inden for KL’s forhandlingsområde (”PB-overenskomsten”), indgået mellem KL og LC.

 Læs om elementerne i den kommunale aftale:


TR

Det er aftalt, at der kan aftales en ny TR-struktur blandt andet på arbejdspladser, der er geografisk opdelt, for eksempel på skoler der er opdelt på forskellige matrikler. Parterne har aftalt, at det er muligt at inddrage en mægler ved forhandling af den lokale TR-struktur. Inddragelse af mægler skal bidrage til at opnå enighed lokalt. Det er også blevet præciseret, at TR kan mødes med nyansatte i arbejdstiden, fx i forbindelse med introduktion til arbejdspladsen for nye medarbejdere.

Forbedrede barselsvilkår

Der er aftalt en række forbedrede barselsvilkår. Far/medmors lønret udvides med tre uger, så hele den øremærkede forældreorlov kan holdes med løn. Lønretten til forældre med to eller flere børn ved samme fødsel (flerlingeforældre) udvides med 13 uger til hver. Desuden er der aftalt bedre lønrettigheder for forældre, hvor barnet kun har én forælder på tidspunktet for fødslen (soloforældre) og ferieoptjening ved forlængelse af orlov.

Opsparing af frihed

Der er fremover mulighed for at opspare frihed med det formål at skabe større fleksibilitet i arbejdslivet for den enkelte medarbejder. Der kan opspares afspadseringstimer af over-/merarbejde og timer fra 6. ferieuge, og der kan maksimalt opspares frihed svarende til 15 dage.

Overenskomstdækning af pensionerede

Pensionister bliver nu omfattet af overenskomsten og ansættes derfor fremover fuldt og helt på samme vilkår som andre overenskomstansatte lærere.