Overenskomster OK13-forløbet

Generelt om OK 13 og lovindgrebet

En overenskomst er den aftale som fastlægger hvilke løn- og ansættelsesforhold, der gælder for de ansatte, som arbejder på det konkrete område. Den indeholder bestemmelser om fx løn, arbejdstid, barsel, ferie og pension.

Lærere med flere i folkeskolen og ved specialundervisningen for voksne er alle omfattet af en overenskomst mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC)/Danmarks Lærerforening er en del af. Desuden har vi medlemmer, der er omfattet af overenskomster med stat eller regioner.

 

Lockout

Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2013 lykkedes det ikke at opnå enighed mellem parterne. Dette fik arbejdsgiversiden til at varsle en lockout, som trådte i kraft 1. april 2013.

 

Lovindgreb

25. april 2013 blev lockouten afsluttet da Folketinget greb ind.

Her finder du lovindgrebet, Lov 409.

I nedenstående link beskrives indholdet af det lovindgreb, som Folketinget vedtog d. 26. april 2013, som forlænger og fornyer overenskomsterne og organisationsaftalerne på undervisningsområdet, og som afsluttede arbejdsgivernes lockout på undervisningsområdet.

Orientering fra DLF om lovindgrebet af 26. april 2013