Overenskomster OK18-forløbet

Ny start

Som en del af det samlede forlig ved OK18 indgik de centrale parter i KL og Danmarks Lærerforening et fælles ”Ny Start”-samarbejde med det formål at understøtte en positiv udvikling af folkeskolen og øvrige undervisningsområder og sikre undervisning af høj kvalitet.

Som et element i udmøntningen af Ny Start-samarbejdet aftalte KL og DLF fire samarbejdsprojekter under overskrifterne:

I april 2020 udgav parter følgende fem bilag om samarbejdsprojekternme: 

Ny Start bilag 1 - Samlet afrapportering fra de centrale samarbejdsprojekter

Ny Start Bilag 2 - Afrapportering fra projekt Den Gode Skole

Ny Start Bilag 3 - Afrapportering fra projekt ”Dialog om Skoleudvikling”

Ny Start Bilag 4 - Afrapportering fra projekt Viden i spil

Ny Start Bilag 5 - Afrapportering fra projekt Realisering af Fælles Mål lokalt

 


Dialog om god skoleudvikling

Projektet om dialog om skoleudvikling er gennemført af KL og DLF med sparring fra Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen. I projektet har parterne sammen undersøgt, hvordan man igennem samarbejde og dialog styrker den lokale folkeskole. Undersøgelsen har haft fokus på gode dialoger om skoleudvikling, der fremmer en fæl­les tilgang til og retning for udvikling af folkeskolen. Undersøgelsen har ikke haft fokus på arbejdstid.

Undersøgelsen er gennemført af Klaus Majgaard, selvstændig konsulent inden for offentlig styring og ledelse og Line Arnmark, chefkonsulent på Københavns Professionshøjskole og inddrager erfaringer med dialog- og samarbejdsprocesser mellem forvaltninger, lærerkredse, skoleledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere på skoleområdet fra fire kommuner: Viborg, Nyborg, Vordingborg og Ballerup Kommune.

Materialer til lokal inspiration

Med afsæt i undersøgelsen og den tilhørende rapport har parterne udviklet en række inspirationsmaterialer, der kan bruges til inspiration og refleksion lokalt: