Overenskomster OK18-resultat (kommuner)

Konkrete arbejdstidsforbedringer

Muligheden for at indgå lokalaftaler nævnes i sammenhæng med, at parterne udtrykker ønske om et fornyet samarbejde.

 

Mange lokalaftaler er indgået på trods af KL´s advarsler. Med de nye signaler er der bedre mulighed for, at flere lokalaftaler kan komme til, og for at eksisterende aftaler kan blive forbedret. I flere kommuner er der allerede nu indkaldt til forhandlinger om lokalaftale på baggrund af det indgåede forlig.

Kredse og kommuner opfordres til et styrket samarbejde lokalt. I forlængelse af konflikten i 2013 opfordrede KL kommunerne til ikke at samarbejde med den lokale kreds. Der er tale om helt nye toner.

Skolelederen er forpligtet til forud for skoleåret at drøfte med tillidsrepræsentanten, hvordan planlægningen af skoleåret skal foregå.

Lærerne får nu afregning for hele arbejdstiden under lejrskolen.