Overenskomster OK18-resultat (kommuner)

Periodeforhandling

Der er indgået et resultatpapir om lærernes arbejdstid ved OK18. Læs mere om aftalen om periodeforhandling, der er indgået imellem Forhandlingsfællesskabet og KL.

 

Aftalen om periodeforhandling

Der er indgået et resultatpapir om lærernes arbejdstid ved OK18. Aftalen er indgået imellem Forhandlingsfællesskabet og KL. Resultatet består af en aftale om periodeforhandling på baggrund af en uvildig kommissions anbefalinger, et samarbejde med KL om en ny start, samt nogle konkrete forbedringer, der træder i kraft med det samme.

Samspillet mellem kommission, "Ny start" og forhandling

Samspillet imellem kommission, forhandlingen og ”Ny start” kan illustreres sådan: 

KOMMISSION

 

 

 

”NY START”

 

 

 

 

FORHANDLING

 

1. april 18
-----------------------

1. januar 19
-----------------------

1. januar 20
-----------------------

1. april 21
---------->

 

Kommission

Der nedsættes en undersøgelseskommission med særlige beføjelser. Kommissionen ledes af en kommissionsformand, og suppleres af flere eksperter. Kommissionen skal foretage en afdækning af de eksisterende regler i forhold til kvaliteten i undervisningen, lærernes trivsel mv. Kommissionen skal desuden afdække effekten af lokalaftalerne.

Med udgangspunkt i afdækningen skal kommissionen stille forslag til nye arbejdstidsregler og ændringsforslag til de gældende regler.

Baggrunden for at inddrage en kommission er, at KL og DLF har meget forskellige opfattelser af situationen på skolerne, og at det de sidste mange år ikke har været muligt at blive enige om fælles undersøgelser.

”Ny start”

Samtidig med kommissionens arbejde, indledes et samarbejde imellem KL og LC/DLF. Samarbejdet skal bl.a. undersøge rekruttering og fastholdelse af lærere, styrke samarbejdet imellem TR og skoleleder samt iværksætte initiativer til at mindske bureaukrati og overstyring.

Tanken er, at DLF i samarbejde med KL kan arbejde med andre forhold end arbejdstid, der presser lærerene.

Forhandling

Kommissionens anbefalinger danner baggrund for nye arbejdstidsforhandlinger, der iværksættes 1. januar 2020. Tanken er, at det vil være svært for KL at ignorere anbefalinger fra en uvildig kommission. LC forestår forhandlingerne, men da det er Forhandlingsfællesskabet, der har indgået aftalen, vil der også være et pres fra de øvrige organisationer. Dette pres vil stige frem imod OK21, hvis der skulle blive problemer med at opnå en ny arbejdstidsaftale.