Overenskomster OK18-resultat (regioner)

Arbejdstid

Arbejdstid for undervisere omfattet af Lov 409

Det har ikke været muligt at opnå en forhandlet arbejdstidsaftale for ansatte på Lov 409-underviserområderne ved OK18. Arbejdstiden reguleres derfor fortsat af Lov 409. Der er fortsat mulighed for at indgå lokale arbejdstidsaftaler, der fraviger eller supplerer de centrale arbejdstidsbestemmelser.

Der er enighed om, at forhandlingsresultatet for det kommunale område omkring lærernes arbejdstid, overføres til det Regionale område. På det kommunale område er det aftalt en periodeforhandling, hvor en undersøgelseskommission har til opgave at fremlægge anbefalinger og forslag til løsninger, der indgår i de efterfølgende arbejdstidsforhandlinger mellem de centrale parter med henblik på at indgå en arbejdstidsaftale senest ved overenskomstforhandlingerne i 2021.  

Det er en målsætning, at der er et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem TR og ledelsen. Ledelsen eller TR kan i tilfælde af, at samarbejdet ikke fungerer, søge bistand hos de centrale overenskomstparter.

Forud for skoleåret drøfter leder og TR, hvordan planlægning af skoleåret skal foregå, herunder hvordan dialogen om opgaveoversigten struktureres. 

Lærerne får nu afregning for hele arbejdstiden under lejrskolen.
Den nye lejrskoleafregning er gyldig fra 1. august 2018