Overenskomster

OK18-resultat (stat)

På det statslige område er der aftalt en 3 årig overenskomstperiode, som løber fra 1. april 2018 til 31. marts 2021.

Forliget udgør den generelle del af CFU-forliget. Det er aftalt, at der i perioden indtil den 18. maj 2018 gennemføres organisationsforhandlinger.

Resultatet af organisationsforhandlingerne vil sammen med den generelle del udgøre det samlede CFU-forlig.

Via menuen ovenfor kan du læse mere om den aftale, der blev indgået mellem CFU og staten.

Aftalen omfatter:

  • Løn og øvrige resultater
  • Arbejdstid