Pension Overenskomstansat

Fritvalgsordningen

Som kommunalt ansat får du et fritvalgstillæg på 1,38% af din pensionsgivende løn.

Fritvalgstillægget bliver som udgangspunkt udbetalt som et løntillæg. Hvis du vil ændre det til et forhøjet pensionsbidrag, skal du inden en 1. oktober meddele dit omvalg skriftligt til din nærmeste leder. Ændringen vil herefter træde i kraft pr. efterfølgende 1. januar.   

På din lønseddel vil du så se, at din arbejdsgiver i stedet for 17,3% har indbetalt 18,68% af din pensionsgivende løn til pensionsordningen.Luk vindue