Ret til nedsat arbejdstid

Nedsat arbejdstid for ansatte på frie fagskoler og private gymnasiers grundskoler i Staten.

Hvem har ret til nedsat arbejdstid?

Hvis du er ansat på en fri fagskole eller et privat gymnasiums grundskole har du ret til at få nedsat din årlige arbejdstid (også kaldet aldersreduktion eller 60-årsreglen), fra den normperiode (ex. skoleåret) du fylder 60 år.

Reglerne er forskellige, alt efter om du er født før 1. august 1956 eller efter 1. august 1956. 

Du skal selv give din leder besked, hvis du vil gøre brug af din ret til at få nedsat din årlige arbejdstid.

Nedsat arbejdstid kan kombineres med nogle seniorordninger.

 

For dig der er født før 1. august 1956

Du har som ansat på fuldtid ret til at få nedsat din arbejdstid med 175 timer årligt, fra den normperiode (ex. skoleåret) du fylder 60 år. Din løn og pensionsindbetaling/-optjening forbliver uændret, selvom du arbejder færre timer.

Overarbejde
Hvis du undtagelsesvist har overarbejde, kan du ikke få det udbetalt, men skal i stedet afspadsere det i den kommende normperiode (ex. det kommende skoleår). En times overarbejde giver dig en times afspadsering.

 

For dig der er født efter 1. august 1956 

Du har som ansat på fuldtid ret til at få nedsat din arbejdstid med 175 timer årligt, fra den normperiode (ex. skoleåret) du fylder 60 år.

Du vil få tilsvarende mindre i løn, men du vil fortsat optjene fuld pensionsret, selvom du arbejder færre timer. Det betyder, at din arbejdsgiver indbetaler et ekstra pensionsbidrag, som er forskellen mellem dit aktuelle pensionsbidrag og det pensionsbidrag, du havde, før du fik nedsat din arbejdstid.

 

Deltidsansat

Hvis du er deltidsansat, kan du også få nedsat din arbejdstid. Antallet af timer udregnes i forhold til din beskæftigelsesgrad. Hvis du eksempelvis har en arbejdstid svarende til 50 pct. af en fuldtidsstilling, kan du få nedsat din årlige arbejdstid med 87,5 timer (svarende til 50 pct. af 175 timer).