Seniordage Kommune

Du har som månedslønnet i en kommune ret til seniordage fra det kalenderår, du fylder 60 år.

Fri med løn

Hvis du er månedslønnet ansat i en kommune, har du ret til at holde seniordage. Hvor mange seniordage du kan holde , er afhængig af din alder. 

Du har ret til: 

  • 2 seniordage i det kalenderår du fylder 60 år
  • 3 seniordage i det kalenderår du fylder 61 år
  • 4 seniordage fra det kalenderår du fylder 62 år

 

Hvornår kan du holde seniordage?

Hvis du ikke vil holde dine seniordage, har du ret til af få dem udbetalt eller indsat på din pension i stedet for. Du skal i så fald give din arbejdsgiver besked senest 1. oktober året før, seniordagene skal holdes.

Der kan være enkelte tilfælde, hvor du på grund af forhold på arbejdspladsen ikke kan få lov at holde seniordag på det tidspunkt, du har planlagt. Det er op til din leder at vurdere.

Du skal holde dine seniordage, inden året er omme, ellers går de tabt. Du kan efter aftale med din leder flytte seniordage til næste år inden årets udgang. Hvis du ikke har kunnet få lov til at holde dine seniordage af din leder, skal dagene flyttes til næste år.

 

Få dagene udbetalt eller indsat på din pension

Hvis du ikke vil holde dine seniordage, har du ret til af få dem udbetalt eller indsat på din pension i stedet for. Du skal i så fald give din arbejdsgiver besked senest 1. oktober året før, seniordagene skal holdes.

Udbetalt

Hver seniordag har en værdi af 0,47 pct. af din årsløn og pensionsgivende løndele. Seniordagene udbetales, året efter du skulle have holdt dagene. Hvis du skulle have holdt seniordagene i 2016, udbetales de altså med første løn i 2017.

Indbetalt på din pension

I forbindelse med pensionsbetaling har hver seniordag en værdi af 0,4 pct. af din årsløn og pensionsgivende løndele. Seniordagene bliver indbetalt som et ekstraordinært bidrag, når året er omme.

Seniordage og fratrædelse

Hvis du ikke har holdt dine seniordage, når du fratræder, skal du have dem udbetalt. Hver seniordag har en værdi af 0,47 pct. af din årsløn og pensionsgivende løndele.