Seniordage Region

Du optjener seniorbonus, når du er ansat i en region

Fri med løn

Hvis du er månedslønnet i en region, optjener du seniorbonus, fra det kalenderår du fylder 60 år. 

 Seniorbonus kan: 

  • konverteres til frihed
  • indbetales til pension
  • anvendes til efter- og videreuddannelse

Du skal give ledelsen besked om, hvordan du vil have din seniorbonus senest 1. oktober i det år du fylder 60 år.

Seniorbonussen svarer til:

  • 2 seniordage i det kalenderår du fylder 61 år
  • 3 seniordage i det kalenderår du fylder 62 år
  • 4 seniordage fra det kalenderår du fylder 63 år

Hvornår kan du holde seniordage?

Du bestemmer som udgangspunkt selv, hvornår du holder dine seniordage. Du kan holde dagene som hele eller halve dage og efter aftale med din leder også på timebasis. Når du ved, hvornår du vil holde dine seniordage, skal du så tidligt som muligt give din leder besked.

Der kan være enkelte tilfælde, hvor du på grund af forhold på arbejdspladsen ikke kan få lov at holde seniordag på det tidspunkt, du har planlagt. Det er op til din leder at vurdere.

Du skal holde dine seniordage, inden året er omme, ellers går de tabt. Du kan efter aftale med din leder flytte seniordage til næste år inden årets udgang. Hvis du ikke har kunnet få lov til at holde dine seniordage af din leder, skal dagene flyttes til næste år eller udbetales.