Senior og jubilæum Seniorordninger

Seniorordning i kommune/region

Du har som ansat i en kommune eller en region mulighed for at få forskellige seniorordninger, fra du fylder 52 år.

Kredsen aftaler for dig

Det er din lokale kreds, der laver en eventuel aftale om en seniorstilling, fratrædelsesordning eller generationsskifteordning med din arbejdsgiver. Find din lokale kreds  

Seniorstilling

En seniorstilling er en mindre belastende stilling, hvor du enten får mindre belastende arbejdsopgaver eller nedsat din arbejdstid. Det er kredsen, der aftaler med din arbejdsgiver, hvordan din seniorstilling skal sammensættes. Du kan få en seniorstilling, fra du fylder 52 år. 

Løn

Når dine arbejdsopgaver eller arbejdstid bliver ændret, vil din løn også ændre sig derefter. Kredsen kan aftale, at du får et tillæg, så du i større eller mindre grad får samme løn, som før du fik en seniorstilling.

Pension

Din pensionsindbetaling/-optjening forbliver uændret, selvom du får en seniorstilling. Du vil altså fortsat få indbetalt/optjene pension efter din tidligere løn.

Din kreds kan aftale, at du får indbetalt ekstra pension. Hvis du er tjenestemand, kan kredsen aftale, at du optjener ekstra pensionsalder og/eller får kompensation for dit førtidspensionsfradrag.

Bonus

Din kreds kan aftale med din arbejdsgiver, at du får en særlig bonus, hvis du bliver i din seniorstilling, til efter du er fyldt 62 år. Kredsen og arbejdsgiver aftaler bonussens størrelse.

Fratrædelsesordning

Din kreds kan aftale en fratrædelsesordning med din arbejdsgiver. En fratrædelsesordning er en aftale om, hvornår du fratræder og på hvilke vilkår.

Din kreds kan eksempelvis aftale, at du får en godtgørelse på op til 6 måneders løn, når du fratræder på den aftalte dato, 6 måneders tjenestefrihed (gælder kun overenskomstansatte), ekstra pensionsindbetaling/-optjening eller kompensation for dit førtidspensionsfradrag, hvis du er tjenestemand.

En fratrædelsesordning kan kombineres med en seniorstilling.

Generationsskifteordning (ledere og chefer)

Hvis du er chef eller leder, kan din kreds lave en aftale med din arbejdsgiver om en generationsskifteordning. Ordningen er en kombination af en seniorstilling og en fratrædelsesordning. 

En aftale om en generationsskifteordning betyder, at du får en ny stilling og overlader dit lederjob til en anden. Samtidig bliver det aftalt, hvornår og på hvilke betingelser, du skal fratræde. Du kan få en generationsskifteordning, fra du fylder 54 år, og du kan tidligst fratræde, når du fylder 60 år.  

Du kan kontakte din kreds for mere information.

Privatansat

Som privatansat skal du læse din ansættelseskontrakt for at finde ud af, om du har mulighed for at få en seniorordning.

Hvis du er i tvivl eller har brug for rådgivning, kan du kontakte din kreds.