Senior og jubilæum Seniorordninger

Seniorordning i staten

Du har som ansat i staten som udgangspunkt mulighed for at få forskellige seniorordninger, fra du fylder 60 år.

 

Kredsen aftaler for dig

Det er din kreds, der laver en eventuel aftale om nedsat tid, ekstra fridage, fastholdelsesbonus, frivillig fratrædelse eller seniorstilling for ledere og chefer med din arbejdsgiver.

 

Nedsat tid

Hvis du sammenlagt har været ansat i staten i 10 år, og du er fyldt 60 år, kan din kreds aftale med din arbejdsgiver, at du kommer på nedsat tid.

Det er kredsen, der aftaler med din arbejdsgiver, hvordan dine vilkår er. Du skal minimum arbejde 15 timer om ugen, efter du har fået nedsat din arbejdstid.

Løn
Når din arbejdstid bliver ændret, vil din løn også ændre sig derefter. Kredsen kan aftale, at du får et tillæg, så du i større eller mindre grad får samme løn, som før du gik på nedsat tid.

Pension
Kredsen kan aftale med din arbejdsgiver, at din pensionsindbetaling/-optjening forbliver uændret, selvom du går på nedsat tid.  

 

Ekstra fridage

Kredsen kan aftale med din arbejdsgiver, at du får op til en fridag med løn per måned, hvis du er fyldt 62 år.  

Reglerne for afholdelse og eventuel udbetaling følger som udgangspunkt reglerne for de kommunale og regionale seniordage.

 

Fastholdelsesbonus

Hvis du er fyldt 62 år, kan din kreds aftale med din arbejdsgiver, at du får en særlig bonus, hvis du fratræder på et bestemt tidspunkt. Kredsen og arbejdsgiver aftaler bonussens størrelse.

 

Frivillig fratrædelse

Din kreds kan aftale en frivillig fratrædelsesordning med din arbejdsgiver. Det vil typisk ske i forbindelse med personalereduktioner på arbejdspladsen.

Alt efter om du er ansat som tjenestemand eller på overenskomst, kan din kreds eksempelvis aftale, at du får et fratrædelsesbeløb, tjenestefrihed med løn, ekstra indbetaling/optjening af pension og ekstra pensionsalder.

Du skal være fyldt 62 år og endnu ikke fyldt 65 år, for at der kan laves en frivillig fratrædelsesordning. Der kan også laves en ordning for dig mellem 60 og 62 år, hvis der sker større personalereduktioner på din arbejdsplads.

  

Seniorstilling for ledere og chefer

Hvis du er chef eller leder, kan din kreds lave en aftale med din arbejdsgiver om, at du får en stilling, hvor du har mindre ansvar. En sådan aftale kan laves, hvis du de seneste 10 år har været ansat som chef/leder på fuldtid i staten, og du er fyldt 55 år.

Løn
Kredsen kan aftale, at du får et tillæg, så du i større eller mindre grad får samme løn, som før du fik seniorstillingen med mindre ansvar. Tillægget forsvinder gradvist over en periode på max 3 år. 

Pension
Kredsen kan aftale med din arbejdsgiver, at din pensionsindbetaling/-optjening forbliver uændret, selvom du får en seniorstilling.

Du kan kontakte din kreds for mere information.

 

Privatansat

Som privatansat skal du læse din ansættelseskontrakt for at finde ud af, om du har mulighed for at få en seniorordning.

Hvis du er i tvivl eller har brug for rådgivning, kan du kontakte din kreds.