Konflikt ABC - oversigt (28.03.18)

Konflikt ABC'en opdateres løbende. Hvis du på et tidspunkt har udskrevet eller gemt en udgave af vejledningen, bør du tjekke her, om der er kommet opdateringer, der er relevante for de svar, du søger.
Aa

Afsked, afspadsering ...

Bb

Barselsorlov, barns sygdom ...

Dd

Deltidsansatte.

Ee

Efterløn, efterindtægt efter ...

Ff

Ferie, fleks-/skånejob, fleksibel barselsorlov ...

Gg

Genoptagelse af arbejdet.

Hh

Hjemsendelse af elever.

Ii

Ikke-organiserede, information fra DLF ...

Kk

Karens, kombinationsbeskæftigelse ...

Ll

Lederbeføjelser, lejrskoler, lockout ...

Mm

Mobile enheder under konflikt

Nn

Nødberedskab.

Oo

Omsorgsdage, opgaver, opsigelse, orlov.

Pp

§ 56-aftale, pension ...

Ss

Selvstyrende team, seniordage ...

Tt

TRs opgaver og vilkår, tilsyn med elever ...

Uu

Udmeldelse.

Vv

Vikartimer.