Bb

Barselsorlov  ·  Barns Sygdom ·  Bibeskæftigelse ·  Boykot

Barns sygdom

Du har ikke ret til frihed i forbindelse med barns sygdom under konflikten.

Barselsorlov

Se fleksibel barselsorlov.

Bibeskæftigelse

Har en ansat to eller flere fuldstændig uafhængige ansættelsesforhold, er der tale om bibeskæftigelse. Man er kun omfattet af konflikten i det eller de ansættelsesforhold, hvor der er etableret konflikt.

Boykot

I forbindelse med konfliktens ikrafttræden har arbejdsgiverne boykottet konfliktramte medlemmer fra at opnå ansættelse i stillinger på de pågældende overenskomsters område. Boykotten omfatter samtlige medlemmer af de organisationer, der er tilsluttet LC. Det følger af boykotten, at alle medlemmer er afskåret fra at opnå ansættelse i ledige stillinger, som er omfattet af lockoutvarslet.

Konsekvenserne af boykotten er, at:

  • Overenskomstansatte medlemmer afskæres fra og med konfliktens ikrafttræden fra at opnå ansættelse i de stillinger, der er omfattet af lockoutvarslet. Hvis ansøgningen er indsendt inden da, må det forventes, at medlemmerne efter denne dato ikke indkaldes til at deltage i ansættelsessamtaler, interviews med videre.
  • Tilbud om ansættelse, der er modtaget og accepteret (for eksempel ved underskrift af ansættelsesbrev) før dette tidspunkt, er ikke omfattet af boykotten.

Tjenestemænd er ikke omfattet af boykotten.

Hvis Forligsmanden udsætter en varslet konflikt, udsættes boykotten også. 

 

Til top