DLF's dialog med myndigheder og interessenter ifm. COVID19

Foreningen arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for medlemmerne i forbindelse med corona.

Her kan du se nogle af de dagsordener, foreningen arbejder på:

Det er dagsordener, som foreningen arbejder for på mange kanaler. Bl.a. har foreningen haft ugentlige møder med Børne- og Undervisningsministeriet (på sekretariats- og ministerniveau) samt ugentlige møder med det såkaldte sektorpartnerskab (med bl.a. Skolelederforeningen, Skole & Forældre, BUPL, BKF, KL m.fl.). Formanden har løbende tæt og direkte dialog med Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg for at rejse de presserende problematikker og afsøge fælles ståsteder ift. udmeldinger til kommunerne mv. Dertil kommer en række udmeldinger i medierne.


Råd og vejledning om smittehåndtering mv.

Foreningen har løbende sendt handleanvisende materiale til kredse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der kan hjælpe med de lokale udfordringer i kommuner og på skoler. Find materialet her.

Foreningen har siden foråret deltaget i et forskningsprojekt med Københavns Universitet om lærernes arbejdsmiljø om corona. Det er der bl.a. kommet en pjece med en lang række konkrete anbefalinger ift. smitteminimering ud af. Find pjecen her.  


DLF i pressen

Om flere midler til at løfte faglighed og trivsel (18. februar 2021)

Gordon Ørskov Madsen til dr.dk den 18. februar 2021 https://www.dr.dk/nyheder/politik/boern-og-unges-faglighed-og-trivsel-skal-loeftes-600-millioner-kroner

Hovedbudskaber:

"Det er rigtig godt, at der er indgået en aftale, som sætter fokus på det faglige efterslæb og trivslen. Det er virkelig vigtigt, at undervisningen kommer til at fungere, for det er også der igennem, at trivslen bliver løftet".

"Jeg ville dog gerne have haft, at man havde sat fokus på hele skoleforløbet og ikke kun de ældre elever og afgangseleverne. Der er brug for et bredere perspektiv, som også går længere end til sommerferien. Men nu kan vi i hvert fald komme i gang."

 

Om EVA-undersøgelse af skolenedlukning (16. februar 2021)

Regitze Flannow i Tv2 Nyhederne tirsdag den 17. februar kl. 19.00. 

Hovedbudskaber:

"Skolen idag er et inferno af aktiviteter, så det er fornuftigt at se på, om vi kan få mere fordybelse ind i skolen ved at trække på erfaringerne fra nødundervisning"

 

Om genåbningen (8. februar 2021)  

Gordon Ørskov Madsen i Tv2 News mandag d. 8. februar 2021 klokken 07.00.

Hovedbudskaber:

"Lærerne er klar og glæder sig – men der er også bekymring for smitterisiko. "

 

Gordon Ørskov Madsen i bl.a. Ritzau, Jyllandsposten, BT og Information mandag d. 8. februar 2021: https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12745223/laerere-saetter-pris-paa-langsom-genaabning-af-landet/

Hovedbudskaber: 

”Vi skal tage lærernes utryghed alvorligt, og det er noget, man skal tage hensyn til på hver skole”.

 

Dorte Lange i P1 Morgen mandag d. 8. februar 2021: https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-02-08/ (ca. 1 time og 5 minutter inde) 

Hovedbudskaber:

”Trivsel og undervisning er to sider af samme sag”.

”Lærerne ved godt, hvilke elever, der skal tages særlig hånd om”.

 

Dorte Lange i Radioavisen mandag d. 8. februar 2021 klokken 09.00: https://www.dr.dk/radio/p4/radioavisen/radioavisen-2021-02-08-09-00/ (ca. 2,5 minut inde)

Hovedbudskaber: 

”Det betyder meget, at vi kan få stoppet smittekæderne – derfor skal der være stort fokus på smitteforebyggelse”

 

Om retningslinjerne for genåbningen (5. februar 2021) 

Gordon Ørskov Madsen i Folkeskolen.dk fredag d. 5. februar 2021: https://www.folkeskolen.dk/1864772/laererforeningen-alt-for-meget-boer-i-de-retningslinjer-der-skal-hindre-smitte

Hovedbudskaber: 

”Der er brug for et tydeligt signal om, at sikkerhed og arbejdsmiljø for lærerne og undervisningsmiljø for eleverne kommer i første række, for vi ved jo, at der er kommuner, der er i gang med at planlægge med helt normalt skema”.

 

Thomas Andreasen i Folkeskolen.dk fredag d. 5. februar 2021: https://www.folkeskolen.dk/1864770/retningslinjerne-er-elastik-i-metermaal

Hovedbudskaber: 

”Alt for få bindende retningslinjer. Specialklasser skal overgå til nødundervisning”.

 

Om test af lærere  (5. februar 2021) 

Dorte Lange til dr.dk fredag d. 5. februar 2021: https://www.dr.dk/nyheder/indland/kommune-vi-forventer-laererne-skal-teste-sig-selv-og-hinanden

Hovedbudskaber: 

”Det kan slet ikke komme på tale. Det er ikke lærernes opgave at gøre det, og det skal det ikke være”.

 

Dorte Lange i Tv Avisen fredag d. 5. februar 2021 klokken 07.00: https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-morgen_234987

 

Dorte Lange i P1 Morgen fredag d. 5. februar 2021: https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-02-05  (ca. 1 time og 16 minutter inde)

 

Om test af lærere (4. februar 2021) 

Thomas Andreasen i Folkeskolen.dk torsdag d. 4. februar 2021: https://www.folkeskolen.dk/1864733/laererforeningen-laererne-skal-ikke-coronateste-hinanden

Hovedbudskaber: 

”Helt utænkeligt at lærere skal pode deres kolleger som et led i teststrategien”.

Om undersøgelse af arbejdsmiljø mv. på specialskolerne (3. februar 2021)

Thomas Andreasen hos Skolemonitor sammen med Elisa Rimpler fra BUPL https://skoleliv.dk/nyheder/art8075685/Vi-har-brug-for-at-overg%C3%A5-til-n%C3%B8dundervisning-nu?utm_campaign=skoleliv&utm_content=03-02-2021&utm_medium=newsletter&utm_source=skoleliv 

Hovedbudskaber:

Coronasituationen påvirker undervisningen og eleverne negativt. Samtidig er lærernes arbejdsmiljø belastet. Thomas Andreasen efterlyser tiltag, der kan øge trygheden på specialskolerne.

"Vi efterlyser ressourcer til mere rengøring, så personale og elever kan føle sig trygge. En anden mulighed er, at der bliver givet systematiske lyntest, så vi undgår, at skolerne bliver en smitterede, men vi i stedet kan få afbrudt en eventuel smittekæde, inden det blev nødvendigt at lukke skoler."

Om testmuligheder for lærere (2. februar 2021) 

Gordon Ørskov Madsen i Tv2 News tirsdag d. 2. februar 2021 klokken 11:15: KL’s formand Jacob Bundsgaard vurderer, at et testsystem for lærerne kan være på plads efter vinterferien.

Hovedbudskaber: 

"Det er meget vigtigt, at lærerne får tilbuddet hurtigst muligt om hurtigtest, så de på en forsvarlig måde kan passe deres arbejde. Smitteopsporing, rengøring, klassedeling og andre tiltag er helt essentielle for at sikre arbejdsmiljøet."

 

Om genåbning for 0-4. klasse (2. februar 2021) 

Gordon Ørskov Madsen i Tv Avisen tirsdag d. 2. februar 2021: 

https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-morgen_-lettelse-over-genaabning-for-smaa-elever_234979 (ca. 5 minutter inde)

Hovedbudskaber: 

"Godt at vi kan åbne skolen igen."

"Der er en bekymring og utryghed, som vi skal tage meget alvorligt. Elever skal blive i egne klasser. Vi har brug for flere lærere, så vi kan undervise i mindre hold"

 

Om genåbning for 0-4. klasse (1. februar 2021)

Gordon Ørskov Madsen udtaler sig til dr.dk mandag d. 1. februar 2021: Lærere inden genåbning: Det kræver en ekstra indsats | Indland | DR

Hovedbudskaber: 

"Utrygheden skal vi tage alvorligt. Derfor er jeg glad for, at ministeren lægger vægt på, at det her skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, og at vi skal have fokus på arbejdsmiljøet"

 

Gordon Ørskov Madsen i P1 Morgen mandag d. 1. februar 2021: https://www.dr.dk/radio/p1/p1-morgen/p1-morgen-2021-02-02/ (ca. 35 minutter inde) 

Hovedbudskaber: 

"Genåbningen glæder lærerne, men den skaber samtidig en utryghed blandt lærerne, der står med en blandet følelse: på den ene side glæder man sig – men på den anden side bekymrer man sig om smitterisiko."

"Det er ekstraordinært vigtigt, at vi tager os af dem, der skal møde på arbejde. Vi skal skabe mest mulig tryghed. Frygten skal vi tage alvorligt."

 

Gordon Ørskov Madsen interviewet til Folkeskolen.dk mandag d. 1. februar 2021: https://www.folkeskolen.dk/1864454/dlf-appellerer-til-politikerne-om-ekstra-laererkraefter-til-en-forsvarlig-genaabning

Hovedbudskaber: 

"DLF appellerer til politikerne om ekstra lærerkræfter til en forsvarlig genåbning."

 

Pressemeddelelse udsendt mandag d. 1. februar 2021: Elevernes trivsel og arbejdsmiljøet bør være topfokus ved genåbning af skolen - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere (dlf.org)

Hovedbudskaber: 

"Genåbningen må og skal tage højde for et sikkert arbejdsmiljø for både elever og lærere. Derfor er det fortsat afgørende, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer følges på skolerne."

”Vi har mange gode erfaringer fra sidste forårs genåbning, som vi skal gøre brug af igen. Det er blandt andet undervisning i mindre hold, færre undervisningstimer og et stærkt fokus på rengøring og smitteopsporing. Det kræver et meget tæt samarbejde mellem ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter."

 

Om mulig genåbning for 0-4. klasse (1. februar 2021) 

Dorte Lange i Tv2 News mandag d. 1. februar 2021: https://twitter.com/dlforg/status/1356126106244550657.

Hovedbudskaber: 

"Vi kan genåbne skolerne med de nødvendige sikkerhedshensyn, hvis det vurderes forsvarligt. Små hold, få kontakter i løbet af dagen, rengøring osv. Færre timer og små hold giver god undervisning, tilpasset elevernes behov."

”Genåbningen er ikke et kapløb om at åbne mest muligt - hurtigst muligt. Det er meget vigtigt, at det er lokale forhold der er bestemmende for, hvornår og hvordan man kan lave en sikker genåbning”.

”Genåbningen skal tage højde for et sikkert arbejdsmiljø for både elever og lærere. Derfor er det fortsat afgørende, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer følges på skolerne. Det betyder blandt andet intensiv rengøring, afstand, værnemidler og planer for smitteopsporing. Afstandskravet betyder, at det langt de fleste steder vil være nødvendigt at dele klasserne i mindre hold, arbejde med forskudte mødetider og planlægge så mange møder virtuelt som muligt”.

 

Om mulig genåbning (28. januar 2021) 

Gordon Ørskov Madsen i Tv2 News torsdag d. 28. januar 2021: Restriktioner forlænges, men de mindste klasser kan eventuelt komme tilbage allerede den 8. februar.

Hovedbudskaber: 

”Danmarks lærere glæder sig til at tage imod børnene igen, men det er afgørende, at de fysiske rammer gør det muligt at gennemføre undervisningen på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde – både for børn og voksne.

”Genåbningen er ikke et kapløb om at åbne mest muligt - hurtigst muligt. Det er meget vigtigt, at det er lokale forhold der er bestemmende for, hvornår og hvordan man kan lave en sikker genåbning”.

 

Om genåbning (27. januar  2021)

Gordon Ørskov Madsen i Radio4 Morgen onsdag d. 27. januar 2021 klokken 6:45: De mindste elever skal måske tilbage i skolen den 8. februar. 

Hovedbudskaber: 

”Vigtigt at få eleverne tilbage i skolen. Genåbningen skal ske på en måde, så både børn og lærere føler sig sikre”.

”Trivslen er dalet under nedlukningen. Trivsel og faglighed er hinandens forudsætninger”.

 

Om coronatests (22. januar 2021) 

Thomas Andreasen interviewet til Folkeskolen.dk fredag d. 22. januar 2021: DLF efter opråb om coronatest til plejehjem og børnehaver: Har I glemt lærerne? - Folkeskolen.dk.

Hovedbudskaber: 

Justitsministeren kom i går med en opsang til kommunerne om i højere grad at sende mobile testenheder ud til plejehjem og børnehaver. DLF undrer sig over, at skolerne ikke er nævnt i regeringens udmelding.

 

Om 'efterslæbet' (22. januar 2021)

Dorte Lange interviewet til Folkeskolen.dk fredag d. 22. januar 2021: DLF om efterslæb: "Vi kan få alle med igen, hvis vi gør de rigtige ting"

Hovedbudskaber:

"Vi kan få alle med igen, hvis vi gør de rigtige ting. Vi er slet ikke i tvivl om, at hvis vi indretter os rigtigt efter nedlukningen, så kan vi skabe en undervisning og et klassefællesskab, som sikrer elevernes faglighed og trivsel"

Se også pressemeddelelse fra Danmarks Lærerforening om samme tema her.

 

Om sommerens eksaminer (21. januar 2021) 

Regitze Flannov interviewet til Folkeskolen.dk torsdag d. 21. januar 2021: DLF om sommerens eksamen: Lad standpunktskaraktererne være afgørende - Folkeskolen.dk

Hovedbudskaber: 

"Vores vigtigste opgave er at få de unge godt videre. Derfor bør det i år være elevernes standpunktskarakterer, der afgør deres videre færd i uddannelsessystemet og ikke prøverne"

 

Om hjemmeundervisning og hjemmearbejde (19. januar 2021) 

Regitze Flannov svarer på spørgsmål om hjemmeundervisning og hjemmearbejde, DR Tæt På, tirsdag d. 19. januar 2021: LÆS SVARENE om hjemmeundervisning og hjemmearbejde: 'Mit bedste råd er at få planlagt dagen' | Nyheder | DR

 

Om de nationale tests under corona (19. januar 2021) 

Regitze Flannov interviewet til Folkeskolen.dk tirsdag d. 19. januar 2021: DLF: Drop de nationale test - Folkeskolen.dk

Hovedbudskaber: 

"Der er en bred enighed om, at målingerne i de nationale test er alt for usikre, og parterne er enige om, at de skal laves om. Derfor bør man droppe dem i år. Vi har brug for tiden til god og motiverende undervisning og selvfølgelig til at reetablere klassefællesskabet og relationerne mellem lærere og elever"

 

Om fagligheden under corona (19. januar 2021) 

Gordon Ørskov Madsen udtaler sig i til Tv2 tirsdag d. 19. januar 2021: Flere pauser og forkort skoledagen - tre fagfolks bud på bedre hjemmeundervisning - TV 2

Hovedbudskaber: 

"For lange dage foran skærmen og for mange forskellige fag på en dag skal afløses af kortere dage med færre fagskift"

"Eleverne får bare mere ud af tre timers undervisning, hvor de kan holde koncentrationen end seks timers undervisning, hvor de er trætte"

"Fællesskabet og det sociale mellem eleverne aldrig har været vigtigere end nu"

 

Om fagligt efterslæb  (18. januar 2021) 

Gordon Ørskov Madsen i DRP4 København mandag d. 18. januar 2021: https://www.dr.dk/radio/p4kbh/regionale-nyheder-kh4/regionale-nyheder-2021-01-18-09-30-4/

Hovedbudskaber:

”Vi skal passe på ikke at sende et signal til de unge, at de fagligt er bagud, så de ikke kan klare sig fremadrettet. De har i forvejen meget at slås med i denne tid”.

 

Ritzaus historie om den fortsatte nedlukning (14. januar 2021)

Ritzaus historie bragt i en række medier som B.T., Politiken, Berlingske, Information og Ekstra Bladet torsdag d. 14. januar 2021: Lærere i opråb – Ekstra Bladet

Hovedbudskaber: 

"Der skal frigøres ressourcer til at sikre ordentlige forhold for de lærere og elever, der bliver ved med at møde op i skolen hver dag"

"Kortere dage og færre fag vil give lærerne en anden frihed til at variere skoledagene og tage nogle pauser, og det er nødvendigt"

 

Forlængede restriktioner (13. januar 2021)

Pressemeddelelse udsendt onsdag d. 13. januar 2021: /nyheder/2021/januar/laererne-er-klar-til-at-fortsaette-fjernundervisningen-med-kortere-dage-og-faerre-fag

Hovedbudskaber:

”For de hjemsendte elever er der tale om nødundervisning. Det skal resultere i kortere skoledage og færre fag, så vi også kan tage os af elever, der møder på skolen til nødpasning. Det bliver en lang vinter, hvor lærerne skal kunne holde til det bliver forår, og vaccinen slår igennem. Alle er ved at være slidte, så nu er det ekstra vigtigt, at vi passer på hinanden”

”Vi kan ikke have de samme forventninger til elevernes udbytte af undervisningen. Vi kan ikke levere det samme, som vi normalt kan. Derfor må vi tilpasse kravene til eleverne – både i eksaminer, men også i de krav vi stiller for at komme videre på en ungdomsuddannelse. Og så skal vi være opmærksomme på, at rigtig mange børn og unge mest af alt har et socialt efterslæb, som vi i fællesskab skal være opmærksomme på, når vi kan åbne samfundet og skolerne igen”

 

Om nødundervisning og mulig forlængelse af restriktioner (11. januar 2021)

Dorte Lange interviewet til TV2 Lorry mandag d. 11. januar 2021: https://www.tv2lorry.dk/lorryland/mulig-forlaengelse-af-restriktioner-er-ikke-en-overraskelse-proever-at-vaere-en-klippe-for-eleverne?fbclid=IwAR12hrFWhhIDyRmXIxwbS87EqZwjOhcYn0--je4ttHQMoRtVEYoh9_46hOw

Hovedbudskaber:

 ”Lærere er vant til at arbejde i uforudsete situationer, men det er bare også rigtig vigtigt, at lærerne har en vished om, at samfundet forstår, at lærerne ikke kan levere det samme, som de kan under normale omstændigheder”

Facebook: https://www.facebook.com/dlforg/posts/10158348379769079

Om specialklasser, -skoler og andre skoler med fysisk undervisning (10. januar 2021)

Gordon Ørskov Madsen i TV Avisen søndag d. 10. januar 2021: https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-morgen_230969?fbclid=IwAR0TK37c6fljaXm53hRrK9lNO27DmX6N6JcsziFNyFRGlARd-eN-IQJUPLU

Hovedbudskaber:

”Vi skal kunne etablere nødundervisning på specialområdet, så vi kan etablere nødundervisning på skolen. Det handler om mindre elevgrupper, færre fag og lave en kortere skoledag for at skabe størst mulig tryghed for lærere og elever”.

”Ikke alle elever har behov for at møde fysisk op og kan sendes hjem i en periode, så vi begrænser nærkontakten”.

”Vi skal have mulighed for lyntest ude på skolerne”.

Historien nævnt mange steder på DR i løbet af dagen. Blandt andet:

 

Om speciallærerne og nødundervisning (7. januar 2021)

Gordon Ørskov Madsen i P4 Eftermiddag, København. Torsdag d. 7. januar 2021 (2timer og 11minutter inde i udsendelsen) https://www.dr.dk/radio/p4kbh/p4kbh-eftermiddag/p4-eftermiddag-2021-01-07-15-03-3/

Hovedbudskaber:

”Vi skal kunne holde til det her på den lange bane. Derfor er vi nødt til at sørge for, at vi tilpasser os til realiteterne”.

”Der er stadig specialklasser og skoler, der holder åbent. Derfor er der også lærere, der skal møde op fysisk. Vi er nødt til at tilpasse undervisningen. Vi skal indskrænke undervisningstimetallet, sikre afstand og dele klasserne i mindre hold”.

 

Om speciallærere og nødundervisning (6. januar 2021):

Gordon Ørskov Madsen i Folkeskolen onsdag d. 6. januar 2021: https://www.folkeskolen.dk/1862314/dlf-formand-stop-med-fuldt-skema--det-er-noedundervisning 

Hovedbudskaber:

”Stop med fuldt skema – det er nødundervisning Vi må sætte ambitionsniveauet ned nu"

"Det må være slut med skoler og kommuner, der prøver at få fulde skemaer til at køre. Vi må hjælpe hinanden, ellers risikerer vi, at vi på et tidspunkt slet ikke kan tage os af nogen. Vi vil gerne påtage os vores ansvar som lærere, men nu skal vi altså passe på og koncentrere vores kræfter".

 

Thomas Andreasen i Folkeskolen onsdag d. 6. januar 2021: https://www.folkeskolen.dk/1862332/sikkerheden-skal-styrkes-markant

Hovedbudskaber:

”Derfor kan vi som fagforening ikke se til, at vores medlemmer skal udsætte sig selv for unødig høj risiko på daglig basis – uden at der er taget de nødvendige skridt for at minimere smittefaren. Noget så banalt som rengøringsindsatsen halter mange steder, og det er simpelthen under al kritik, at kommuner og skolerne ikke har fået styr på det.”

”Vi har fra DLF’s side på det kraftigste opfordret ministeriet til, at bekendtgørelsen om nødundervisning også tages i brug på blandt andet specialområdet. Det skal sikre få lærere om én klasse, kortere skoledage, holddeling med mere for at passe på lærere og elever.”

 

Om speciallærere (5. januar 2021):

Thomas Andreasen i Folkeskolen tirsdag d. 5. januar 2021: https://www.folkeskolen.dk/1862188/speciallaerere-nervoese-for-at-blive-smittet-af-deres-elever-i-den-fysiske-undervisning

Hovedbudskaber:

"Skolerne bør gå elevernes dagligdag efter, så de kan miniminere lærernes bekymringer. Det er ude på den enkelte skole, at de skal tage diskussionen om, hvordan de kan reducere risikoen for smitte. Vi kan ikke fjerne hverken risikoen eller bekymringerne helt, men vi kan gøre noget for at minimere dem".

"Ved at lave mindre hold, undgå at blande eleverne og undgå, at lærerne underviser i mange klasser, skaber man en så tryg hverdag for elever og lærere som muligt".

Gordon Ørskov Madsen i Tv2 News mandag d. 4. januar 2021: Udgangspunktet for historien i News var den undersøgelse, som KU har lavet i samarbejde med os om lærernes ”coronafrygt”. Gordon udnyttede muligheden for også at tale om de særlige udfordringer, der lige nu er for speciallærerne. Han fokuserede på rengøring og mindre hold. Noget der også bør gælde generelt i folkeskolen, når den genåbner.

Twitter: https://twitter.com/Gordon_DLF/status/1345991531581366273?s=20

 

Restriktionerne forlænges (29. december 2020):

Gordon Ørskov Madsen i Tv2 News tirsdag d. 29. december 2021 klokken 20.15: Understreger at lærerne er klar til at varetage digital undervisning. Understreger at vi er bekymrede for socialt udsatte elever.

Gordon Ørskov Madsen i Berlingske om sårbare elever: https://www.berlingske.dk/danmark/laererformand-hjemsendelse-goer-det-svaert-for-saarbare-elever

Derudover blandt andet i Politiken og Berlingske om fornuften i at komme sikkert igang: https://politiken.dk/indland/uddannelse/art8048252/L%C3%A6rerforening-roser-kommuners-udskudte-skolestart

DR (uddrag): https://www.dr.dk/nyheder/seneste/laererformand-om-skolestart-vigtigt-se-tiden

Hovedbudskaber:

”Man er i hvert fald nødt til at tage nogle forholdsregler af en anden karakter. Lærerne er bekymrede for smitten, og det tror jeg såmænd også både elever og forældre er”.

”Der bør ses på en løsning, hvor en klasse bliver delt op i mindre grupper. Og så skal der mere fokus på rengøring, end der er i dag”.

Twitter: https://twitter.com/Gordon_DLF/status/1344003381199859713?s=20

 

Sidste skoledag inden nedlukning (18. december 2020):

Gordon Ørskov Madsen i Tv Avisen Morgen klokken 7.15. ”Vi har brug for en stille opstart efter ferien – ikke en hurtig”. Gordon understreger også her, at overholdelsen af afstandskravet og rengøringsniveauet ikke har været i orden. https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-morgen_-ansatte-i-kirker-frygter-smittebombe-i-julen_227033 (43 minutter inde i udsendelsen).

TV2: https://nyheder.tv2.dk/video/enJaaklUcVNFd0swYUQ0eHV2ZW9ReU1KNmNYUDhNMms

Twitter: https://twitter.com/Gordon_DLF/status/1339831305777909760?s=20

 

Nedlukning af nordjyske kommuner (5. november 2020):

Syv nordjyske kommuner lukkes ned – herunder 5.-9. klassetrin. DLF udsender pressemeddelelse om, at alle klassetrin bør sendes hjem. For lærernes og elevernes skyld: /nyheder/2020/november/nordjysk-skolelukning-boer-gaelde-alle-klassetrin

TV2: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-11-05-bekymrede-laerere-i-nordjylland-luk-skolerne-helt

Twitter: https://twitter.com/Gordon_DLF/status/1324419528856637446?s=20

 

Forbud mod visir i undervisningen (24. oktober 2020):

Flere kommuner har forbudt lærere at bære værnemidler i undervisningen. DLF protesterer https://www.folkeskolen.dk/1857331/laererformand-til-minister-brug-for-coronarengoering-og-forberedelse-hjemme

Gordon Ørskov Madsen opfordrer desuden til, at regeringen og KL sikrer midler til ekstra rengøring på skolerne. Mange lærere har både til ham og til folkeskolen.dk fortalt om en hverdag, hvor rengøringsstandarden er tilbage på præcis samme (lave) niveau som før corona.

Hovedbudskab:

"Der er mange lærere, der er utrygge ved, at de står med 28 elever i et lokale på 45 kvadratmeter, hvor der slet ikke er plads til at holde afstand nok. Der må man finde midler til, at man enten kan dele klassen op i flere hold eller bruge nogle større lokaler - afhængig af de lokale muligheder".

Det understreges fra Sundhedsministeriets side, at lærerne må bruge visir.

Twitter: https://twitter.com/Gordon_DLF/status/1321830935109734400?s=20

DLF appellerer til KL og minister om øgede coronatiltag på skolerne (1. oktober 2020):

DLF har sendt bekymringsbreve til både ministeriet og KL med klar appel om at øge rengøring og indføre andre tiltag.

Hovedbudskab:

"Man må gøre, hvad man overhovedet kan for at skabe den størst mulige tryghed og undgå smitte. Det kan eksempelvis ske ved, at lærerne alene passer deres undervisning, men at man så dropper fysiske møder på skolerne. Man kan kræve, at eleverne ikke er sammen med andre end egen klasse, og at der bliver foretaget ekstra rengøring på skolerne". 

https://www.folkeskolen.dk/1856023/dlf-i-appel-til-minister-og-kl-skaerp-indsatsen-mod-coronasmitte-paa-skoler

KL og ministeren kvitterer med at sende brev til alle landets skoler, hvor de understreger, at der skal sættes ind med blandt andet ekstra rengøring: /nyheder/2020/november/brev-fra-ministeren-og-kl-til-alle-landets-skoler