DLF's dialog med myndigheder og magthavere ifm. COVID19

Foreningen arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for medlemmerne i forbindelse med corona.

Her kan du se nogle af de dagsordener, foreningen arbejder på:

Det er dagsordener, som foreningen arbejder for på mange kanaler. Bl.a. har foreningen haft ugentlige møder med Børne- og Undervisningsministeriet (på sekretariats- og ministerniveau) samt ugentlige møder med det såkaldte sektorpartnerskab (med bl.a. Skolelederforeningen, Skole & Forældre, BUPL, BKF, KL m.fl.). Formanden har løbende tæt og direkte dialog med Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt Thomas Gyldal Petersen, formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg for at rejse de presserende problematikker og afsøge fælles ståsteder ift. udmeldinger til kommunerne mv. Dertil kommer en række udmeldinger i medierne.


Råd og vejledning om smittehåndtering mv.

Foreningen har løbende sendt handleanvisende materiale til kredse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der kan hjælpe med de lokale udfordringer i kommuner og på skoler. Find materialet her.

Foreningen har siden foråret deltaget i et forskningsprojekt med Københavns Universitet om lærernes arbejdsmiljø om corona. Det er der bl.a. kommet en pjece med en lang række konkrete anbefalinger ift. smitteminimering ud af. Find pjecen her.  


DLF i pressen

Om fagligheden under corona (19. januar 2021) 

Gordon Ørskov Madsen udtaler sig i til Tv2 19. januar 2021: Flere pauser og forkort skoledagen - tre fagfolks bud på bedre hjemmeundervisning - TV 2

Hovedbudskaber: 

"For lange dage foran skærmen og for mange forskellige fag på en dag skal afløses af kortere dage med færre fagskift"

"Eleverne får bare mere ud af tre timers undervisning, hvor de kan holde koncentrationen end seks timers undervisning, hvor de er trætte"

"Fællesskabet og det sociale mellem eleverne aldrig har været vigtigere end nu"

 

Om fagligt efterslæb  (18. januar 2021) 

Gordon Ørskov Madsen i DRP4 København 18. januar 2021: https://www.dr.dk/radio/p4kbh/regionale-nyheder-kh4/regionale-nyheder-2021-01-18-09-30-4/

Hovedbudskaber:

”Vi skal passe på ikke at sende et signal til de unge, at de fagligt er bagud, så de ikke kan klare sig fremadrettet. De har i forvejen meget at slås med i denne tid”.

 

Ritzaus historie om den fortsatte nedlukning (14. januar 2021)

Ritzaus historie bragt i en række medier som B.T., Politiken, Berlingske, Information og Ekstra Bladet 14. januar 2021: Lærere i opråb – Ekstra Bladet

Hovedbudskaber: 

"Der skal frigøres ressourcer til at sikre ordentlige forhold for de lærere og elever, der bliver ved med at møde op i skolen hver dag"

"Kortere dage og færre fag vil give lærerne en anden frihed til at variere skoledagene og tage nogle pauser, og det er nødvendigt"

 

Forlængede restriktioner (13. januar 2021)

Pressemeddelelse udsendt 13. januar 2021: /nyheder/2021/januar/laererne-er-klar-til-at-fortsaette-fjernundervisningen-med-kortere-dage-og-faerre-fag

Hovedbudskaber:

”For de hjemsendte elever er der tale om nødundervisning. Det skal resultere i kortere skoledage og færre fag, så vi også kan tage os af elever, der møder på skolen til nødpasning. Det bliver en lang vinter, hvor lærerne skal kunne holde til det bliver forår, og vaccinen slår igennem. Alle er ved at være slidte, så nu er det ekstra vigtigt, at vi passer på hinanden”

”Vi kan ikke have de samme forventninger til elevernes udbytte af undervisningen. Vi kan ikke levere det samme, som vi normalt kan. Derfor må vi tilpasse kravene til eleverne – både i eksaminer, men også i de krav vi stiller for at komme videre på en ungdomsuddannelse. Og så skal vi være opmærksomme på, at rigtig mange børn og unge mest af alt har et socialt efterslæb, som vi i fællesskab skal være opmærksomme på, når vi kan åbne samfundet og skolerne igen”

 

Om nødundervisning og mulig forlængelse af restriktioner (11. januar 2021)

Dorte Lange interviewet til TV2 Lorry 11. januar 2021: https://www.tv2lorry.dk/lorryland/mulig-forlaengelse-af-restriktioner-er-ikke-en-overraskelse-proever-at-vaere-en-klippe-for-eleverne?fbclid=IwAR12hrFWhhIDyRmXIxwbS87EqZwjOhcYn0--je4ttHQMoRtVEYoh9_46hOw

Hovedbudskaber:

 ”Lærere er vant til at arbejde i uforudsete situationer, men det er bare også rigtig vigtigt, at lærerne har en vished om, at samfundet forstår, at lærerne ikke kan levere det samme, som de kan under normale omstændigheder”

Facebook: https://www.facebook.com/dlforg/posts/10158348379769079

Om specialklasser, -skoler og andre skoler med fysisk undervisning (10. januar 2021)

Gordon Ørskov Madsen i TV Avisen 10. januar 2021: https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-morgen_230969?fbclid=IwAR0TK37c6fljaXm53hRrK9lNO27DmX6N6JcsziFNyFRGlARd-eN-IQJUPLU

Hovedbudskaber:

”Vi skal kunne etablere nødundervisning på specialområdet, så vi kan etablere nødundervisning på skolen. Det handler om mindre elevgrupper, færre fag og lave en kortere skoledag for at skabe størst mulig tryghed for lærere og elever”.

”Ikke alle elever har behov for at møde fysisk op og kan sendes hjem i en periode, så vi begrænser nærkontakten”.

”Vi skal have mulighed for lyntest ude på skolerne”.

Twitter: https://twitter.com/Gordon_DLF/status/1348187199922167808?s=20

Historien nævnt mange steder på DR i løbet af dagen. Blandt andet:

 

Om speciallærerne og nødundervisning (7. januar 2021)

Gordon Ørskov Madsen i P4 Eftermiddag, København. Torsdag den 7. januar 2021 (2timer og 11minutter inde i udsendelsen) https://www.dr.dk/radio/p4kbh/p4kbh-eftermiddag/p4-eftermiddag-2021-01-07-15-03-3/

Hovedbudskaber:

”Vi skal kunne holde til det her på den lange bane. Derfor er vi nødt til at sørge for, at vi tilpasser os til realiteterne”.

”Der er stadig specialklasser og skoler, der holder åbent. Derfor er der også lærere, der skal møde op fysisk. Vi er nødt til at tilpasse undervisningen. Vi skal indskrænke undervisningstimetallet, sikre afstand og dele klasserne i mindre hold”.

 

Om speciallærere og nødundervisning (6. januar 2021):

Gordon Ørskov Madsen i Folkeskolen: https://www.folkeskolen.dk/1862314/dlf-formand-stop-med-fuldt-skema--det-er-noedundervisning 

Hovedbudskaber:

”Stop med fuldt skema – det er nødundervisning Vi må sætte ambitionsniveauet ned nu"

"Det må være slut med skoler og kommuner, der prøver at få fulde skemaer til at køre. Vi må hjælpe hinanden, ellers risikerer vi, at vi på et tidspunkt slet ikke kan tage os af nogen. Vi vil gerne påtage os vores ansvar som lærere, men nu skal vi altså passe på og koncentrere vores kræfter".

Thomas Andreasen i Folkeskolen: https://www.folkeskolen.dk/1862332/sikkerheden-skal-styrkes-markant

Hovedbudskaber:

”Derfor kan vi som fagforening ikke se til, at vores medlemmer skal udsætte sig selv for unødig høj risiko på daglig basis – uden at der er taget de nødvendige skridt for at minimere smittefaren. Noget så banalt som rengøringsindsatsen halter mange steder, og det er simpelthen under al kritik, at kommuner og skolerne ikke har fået styr på det.”

”Vi har fra DLF’s side på det kraftigste opfordret ministeriet til, at bekendtgørelsen om nødundervisning også tages i brug på blandt andet specialområdet. Det skal sikre få lærere om én klasse, kortere skoledage, holddeling med mere for at passe på lærere og elever.”

 

Om speciallærere (5. januar 2021):

Thomas Andreasen i Folkeskolen: https://www.folkeskolen.dk/1862188/speciallaerere-nervoese-for-at-blive-smittet-af-deres-elever-i-den-fysiske-undervisning

Hovedbudskaber:

"Skolerne bør gå elevernes dagligdag efter, så de kan miniminere lærernes bekymringer. Det er ude på den enkelte skole, at de skal tage diskussionen om, hvordan de kan reducere risikoen for smitte. Vi kan ikke fjerne hverken risikoen eller bekymringerne helt, men vi kan gøre noget for at minimere dem".

"Ved at lave mindre hold, undgå at blande eleverne og undgå, at lærerne underviser i mange klasser, skaber man en så tryg hverdag for elever og lærere som muligt".

Gordon Ørskov Madsen i News den 4/1-´21: Udgangspunktet for historien i News var den undersøgelse, som KU har lavet i samarbejde med os om lærernes ”coronafrygt”. Gordon udnyttede muligheden for også at tale om de særlige udfordringer, der lige nu er for speciallærerne. Han fokuserede på rengøring og mindre hold. Noget der også bør gælde generelt i folkeskolen, når den genåbner.

Twitter: https://twitter.com/Gordon_DLF/status/1345991531581366273?s=20

 

Restriktionerne forlænges (29. december 2020):

Gordon Ørskov Madsen i News klokken 20.15. Understreger at lærerne er klar til at varetage digital undervisning. Understreger at vi er bekymrede for socialt udsatte elever.

Gordon Ørskov Madsen i Berlingske om sårbare elever: https://www.berlingske.dk/danmark/laererformand-hjemsendelse-goer-det-svaert-for-saarbare-elever

Derudover blandt andet i Politiken og Berlingske om fornuften i at komme sikkert igang: https://politiken.dk/indland/uddannelse/art8048252/L%C3%A6rerforening-roser-kommuners-udskudte-skolestart

DR (uddrag): https://www.dr.dk/nyheder/seneste/laererformand-om-skolestart-vigtigt-se-tiden

Hovedbudskaber:

”Man er i hvert fald nødt til at tage nogle forholdsregler af en anden karakter. Lærerne er bekymrede for smitten, og det tror jeg såmænd også både elever og forældre er”.

”Der bør ses på en løsning, hvor en klasse bliver delt op i mindre grupper. Og så skal der mere fokus på rengøring, end der er i dag”.

Twitter: https://twitter.com/Gordon_DLF/status/1344003381199859713?s=20

 

Sidste skoledag inden nedlukning (18. december 2020):

Gordon Ørskov Madsen i Tv Avisen Morgen klokken 7.15. ”Vi har brug for en stille opstart efter ferien – ikke en hurtig”. Gordon understreger også her, at overholdelsen af afstandskravet og rengøringsniveauet ikke har været i orden. https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen-morgen_-ansatte-i-kirker-frygter-smittebombe-i-julen_227033 (43 minutter inde i udsendelsen).

TV2: https://nyheder.tv2.dk/video/enJaaklUcVNFd0swYUQ0eHV2ZW9ReU1KNmNYUDhNMms

Twitter: https://twitter.com/Gordon_DLF/status/1339831305777909760?s=20

 

Nedlukning af nordjyske kommuner (5. november 2020):

Syv nordjyske kommuner lukkes ned – herunder 5.-9. klassetrin. DLF udsender pressemeddelelse om, at alle klassetrin bør sendes hjem. For lærernes og elevernes skyld: /nyheder/2020/november/nordjysk-skolelukning-boer-gaelde-alle-klassetrin

TV2: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2020-11-05-bekymrede-laerere-i-nordjylland-luk-skolerne-helt

Twitter: https://twitter.com/Gordon_DLF/status/1324419528856637446?s=20

 

Forbud mod visir i undervisningen (24. oktober 2020):

Flere kommuner har forbudt lærere at bære værnemidler i undervisningen. DLF protesterer https://www.folkeskolen.dk/1857331/laererformand-til-minister-brug-for-coronarengoering-og-forberedelse-hjemme

Gordon Ørskov Madsen opfordrer desuden til, at regeringen og KL sikrer midler til ekstra rengøring på skolerne. Mange lærere har både til ham og til folkeskolen.dk fortalt om en hverdag, hvor rengøringsstandarden er tilbage på præcis samme (lave) niveau som før corona.

Hovedbudskab:

"Der er mange lærere, der er utrygge ved, at de står med 28 elever i et lokale på 45 kvadratmeter, hvor der slet ikke er plads til at holde afstand nok. Der må man finde midler til, at man enten kan dele klassen op i flere hold eller bruge nogle større lokaler - afhængig af de lokale muligheder".

Det understreges fra Sundhedsministeriets side, at lærerne må bruge visir.

Twitter: https://twitter.com/Gordon_DLF/status/1321830935109734400?s=20

DLF appellerer til KL og minister om øgede coronatiltag på skolerne (1. oktober 2020):

DLF har sendt bekymringsbreve til både ministeriet og KL med klar appel om at øge rengøring og indføre andre tiltag.

Hovedbudskab:

"Man må gøre, hvad man overhovedet kan for at skabe den størst mulige tryghed og undgå smitte. Det kan eksempelvis ske ved, at lærerne alene passer deres undervisning, men at man så dropper fysiske møder på skolerne. Man kan kræve, at eleverne ikke er sammen med andre end egen klasse, og at der bliver foretaget ekstra rengøring på skolerne". 

https://www.folkeskolen.dk/1856023/dlf-i-appel-til-minister-og-kl-skaerp-indsatsen-mod-coronasmitte-paa-skoler

KL og ministeren kvitterer med at sende brev til alle landets skoler, hvor de understreger, at der skal sættes ind med blandt andet ekstra rengøring: /nyheder/2020/november/brev-fra-ministeren-og-kl-til-alle-landets-skoler

Opdateret 8. januar 2021