Sygefravær og tjenstlig samtale Syg i længere periode

Forløbet på arbejdspladsen

Hvis du er sygemeldt i en længere periode, er der en række regler for, hvordan du skal forholde dig til i forhold til din arbejdsgiver.

Reglerne

På din arbejdsplads skal du deltage i en sygefraværssamtale, og du vil i mange tilfælde også skulle udfylde en mulighedserklæring i samarbejde med din arbejdsgiver.

Hvis du er sygemeldt i mere end 8 uger, kan I sammen lave en fastholdelsesplan. Din arbejdsgiver kan på hvert et tidspunkt i løbet af din sygdom forlange at se en lægeerklæring, der dokumenterer, at du er uarbejdsdygtig (friattest).

Sideløbende kører der et forløb i jobcentret

Mulighedserklæring

Din arbejdsgiver kan på et hvilket som helst tidspunkt i dit sygeforløb forlange, at I sammen skal udfylde en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen består af to dele. Den ene udfyldes af dig og din arbejdsgiver, den anden del skal du udfylde sammen med din læge. 

Den første del af erklæringen
I den første del af erklæringen skal I beskrive, hvor lang tid du forventer at være væk fra arbejdspladsen, hvordan din mulighed for delvist at genoptage dit arbejde er, og hvordan du kan bevare kontakten til arbejdspladsen.

Du behøver ikke at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler, men du skal fortælle din arbejdsgiver, hvilke begrænsninger sygdommen betyder for dig i dit arbejde.

Den anden del af erklæringen
Når du og din arbejdsgiver i fællesskab har udfyldt den første del af erklæringen, skal du tage erklæringen med til en konsultation hos din egen læge, som skal udfylde den anden del. Lægen skal vurdere, hvor længe du er fuldt eller delvist uarbejdsdygtig, og komme med forslag til eventuelle skånehensyn. Når du i samarbejde med lægen har udfyldt anden del, skal hele mulighedserklæringen afleveres til arbejdsgiveren.

Du har pligt til at deltage
Arbejdsgiveren skal indkalde dig til samtale om mulighedserklæring med et rimeligt varsel, og du har pligt til at deltage. Hvis du ikke kan komme på grund af sygdommen, kan I holde samtalen og udfylde erklæringen over telefonen.

Hvis du har nogen forbehold i forhold til at møde op til samtalen, skal du hurtigst muligt tage kontakt til din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller din kreds. De vil kunne rådgive dig og/eller tage med dig til samtalen. Du må under alle omstændigheder gerne have nogen med til samtalen.

Sygefraværssamtale

Som hovedregel vil du blive indkaldt til en sygefraværssamtale med din arbejdsgiver senest 4 uger efter din første sygedag. Det er en god idé at deltage i samtalen, men du har ikke pligt til det, medmindre det står i sygefraværspolitikken på din arbejdsplads.

Det er en god idé at tage din tillidsrepræsentant, der kender lovgivningen og aftalerne på området, eller din arbejdsmiljørepræsentant, der har forstand på arbejdsmiljø, med til samtalen. Du må under alle omstændigheder gerne tage nogen med.

Til samtalen vil I typisk snakke om, hvornår du forventes at vende tilbage til arbejdet, om det er en god ide at starte langsomt op, og om du har behov for skånevilkår. Du behøver ikke at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler, hvis du ikke har lyst til det.

Til samtalen bør I i fællesskab lave en handleplan, som giver klarhed over, hvad der nu skal ske, og hvornår der skal følges op på de ting, I har aftalt.

Fastholdelsesplan

Hvis du forventer, at du vil være sygemeldt i mere end 8 uger, kan du spørge din arbejdsgiver, om I sammen kan lave en fastholdelsesplan. Du har ikke krav på det, så din arbejdsgiver kan sige nej.

Fastholdelsesplanen minder en del om mulighedserklæringen, men kigger længere ud i fremtiden. I fastholdelsesplanen beskriver I i fællesskab, hvordan du kan blive på arbejdspladsen, for eksempel ved at justere nogle af dine arbejdsopgaver, eller ved at du går ned i tid eller får en form for støtteordning.  

Fastholdelsesplan skal medbringes i jobcentret
Du skal være opmærksom på, at fastholdelsesplanen skal medbringes til opfølgningssamtale i jobcentret, og den dermed indgår i sagsbehandlingen af din sygedagpengesag. Det er vigtigt, at du tager fastholdelsesplanen med, da det ellers kan få konsekvenser for dagpengeudbetalingen/-refusionen.

Tal med din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller din kreds, før du spørger din arbejdsgiver, om I kan lave en fastholdelsesplan.