Tjenstlig samtale

Hvis du bliver indkaldt til en tjenstlig samtale, er din leder formentlig utilfreds med noget. Du bør hverken møde uforberedt eller komme alene. Tag tillidsrepræsentanten eller en anden med som bisidder.

Hvad er en tjenstlig samtale?

En tjenstlig samtale er et møde mellem en leder og en ansat, hvor lederen vil give udtryk for noget, hun eller han er utilfreds med. Udgangspunktet er, at lederen mener, at den ansatte har begået tjenesteforseelse. Mere end én leder kan godt deltage i den tjenstlige samtale.

Gå ikke alene til samtalen

Hvis du skal til en tjenstlig samtale, bør du have en bisidder med. Hvis du er offentligt ansat, gælder forvaltningsloven. Den sikrer dig ret til at tage en bisidder med til tjenstlige samtaler. Bisidderen er i de fleste tilfælde tillidsrepræsentanten, men du kan godt vælge en anden.

Samtalens indhold

Du skal forberede dig på, at din leder formentlig vil kritisere dig for noget. Måske vil lederen give dig en tjenstlig påtale. Den skal du opfatte som en løftet pegefinger. Hvis du retter op på det, din leder er utilfreds med, bør påtalen ikke blive lagt dig til last senere.

I alvorligere tilfælde kan din leder ønske, at kommunen skal gribe ind over for dig med f.eks. advarsel, afskedigelse eller, hvis du er tjenestemand, en anden disciplinær straf. På den anden side kan det også ske, at den tjenstlige samtale afdækker, at der ikke er grund til at kritisere dig for noget.

Notat om samtalen

Som regel laves der et notat om den tjenstlige samtale. Notatet lægges i din personalesag. Du har pligt til at kvittere for modtagelsen, hvis du bliver bedt om det. Hvis du ikke er enig i, hvad der står, bør du skrive det på notatet sammen med din underskrift.

Du kan også skrive sin egen forklaring og få den lagt til sagen. Du skal protestere hurtigt efter den tjenstlige samtale, ellers kan det opfattes som accept af notatets oplysninger.

Foreningen har udarbejdet denne pjece (Word-dokument til udprint) vedr. den tjenstlige samtale. Pjecens målgruppe er foreningens tillidsrepræsentanter.

 


Andre samtaler

Vejledningssamtaler og tilrettevisningssamtaler er eksempler på andre møder mellem leder og ansat. En ansat kan handle uhensigtsmæssigt, uden at der er tale om tjenesteforseelser. I så fald kan lederen vejlede eller tilrettevise.

En vejledning er til inspiration, så den ansatte kan udvikle sin praksis. En tilrettevisning rummer krav om en ændring. Forvaltningslovens regel om bisidder gælder ikke for vejlednings- og tilrettevisningssamtaler, men der kan være aftalt retningslinier om det i SU eller MED-udvalget.