Kørselsgodtgørelse

Du kan få kørselsgodtgørelse, hvis du skal bruge din egen bil, motorcykel, knallert eller cykel på tjenesterejse eller i arbejdstiden.

Tjenesterejse

Hvis du skal på tjenesterejse og skal bruge din egen bil, motorcykel, cykel eller knallert, kan du få kørselsgodtgørelse. Alt efter hvor du er ansat, er det er din kommune, din region eller staten, der betaler kørselsgodtgørelsen.

Du skal være opmærksom på, at man de fleste steder skal bruge offentlige transport til tjenesterejser. Derfor skal din arbejdsgiver på forhånd have godkendt, at du eksempelvis kører i din egen bil.
 

 

1. januar 2024 

Almindelig godkendt kørsel i bil eller på motorcykel

2,23 kr. pr. km.

Cykel eller knallert

0,62 kr. pr. km.

 

Kørselsbemyndigelse

Hvis dine arbejdsopgaver betyder, at du i arbejdstiden skal køre regelmæssigt i egen bil eller på egen motorcykel, kan du få en kørselsbemyndigelse af din arbejdsgiver. I kørselsbemyndigelsen står der, hvilken kørsel du får godtgørelse for.   

Kørselsbemyndigelsen kan ikke dække kørsel til og fra arbejde, men udelukkende kørsel i arbejdstiden. 

 

1. januar 2024 

Kørsel indtil 20.000 km. årligt

3,79 kr. pr. km.

Kørsel udover 20.000 km. årligt

2,23 kr. pr. km.