Ernæring og sundhed

Ernærings- og husholdningsseminarierne tilbyder kurser inden for en række fagområder på ernærings- og levnedsmiddelområdet. Undervisningen afholdes som regel efter lov om åben uddannelse. Kurserne henvender sig til ernærings- og husholdningsøkonomer og andre med tilsvarende forudsætninger. De nærmere optagelsesbetingelser og målgruppe fremgår af det aktuelle udbud.

Andre muligheder for kurser kan være enkeltfag fra uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed eller enkeltfag og tompladsordning ved Københavns Universitet (KVL). Du kan også efteruddanne dig ved at tage kurser og enkeltfag ved for eksempel pædagogseminarier, lærerseminarier eller ved universitetet.

Videreuddannelse

Diplomuddannelser udbydes under lov om åben uddannelse. Du kan bruge dem som efter- og videre uddannelse eller som overbygningsuddannelse. De er på niveau med mellemlange, videregående uddannelser. Du kan også selv sammensætte diplomuddannelser.

Diplomuddannelserne henvender sig til personer med en kort videregående uddannelse, en videregående voksenuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse. Nogle af uddannelserne har en ret snæver målgruppe, for eksempel pædagoger og lærere, mens andre henvender sig til mange forskellige grupper.

Masteruddannelser

Masteruddannelser er videregående deltidsuddannelser, der udbydes efter lov om universiteter eller lov om videregående uddannelser under Kulturministeriet.

Du skal have en relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, eller en relevant mellemlang videregående uddannelse. Desuden skal du have mindst to-tre års relevant erhvervserfaring. Der kan også være krav om specialiserede kundskaber, for eksempel inden for sprog eller IT. Du kan eventuelt få dispensation fra uddannelseskravet, hvis du har anden relevant baggrund.

Uddannelserne svarer til et eller halvandet års fuldtidsstudier. De er oftest tilrettelagt på deltid, over to eller tre år - eller kan følges på enkeltfag over max seks år. De fleste studier består af en kombination af seminarer og selvstudier med elektronisk kontakt til undervisere og medstuderende.

Eksempler på relevante masteruddannelser

  • Master i fødevarekvalitet og -sikkerhed
  • Master i fitness og træning
  • Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling
  • Master i idræt og velfærd

Kandidatuddannelser

Adgangskravet er typisk en mellemlang videregående uddannelse eventuelt suppleret med suppleringskursus afhængig af den fagkombination, man kommer med i forhold til indholdet i uddannelsen. En kandidatuddannelse er som regel to år på fuld tid.

Du kan altid holde dig orienteret om aktuelle uddannelses- og kursustilbud på www.ug.dk