Uddannelsesmuligheder Læreruddannelsen

Generelt om læreruddannelsen

Som lærer kan du være med til at forme fremtiden for den næste generation. Læreruddannelsen giver dig faglig og pædagogisk indsigt, gode samarbejdsevner og udvikler dig som menneske.

4-årig læreruddannelse

Læreruddannelsen er en 4-årig professionsbacheloruddannelse med et omfang på 240 ECTS-point. Den 1. juni 2013 trådte en ny læreruddannelse i kraft. 

Hovedpunkterne i den nye læreruddannelse

  • Ansøgere med en kvotient på 7,0 optages direkte, ansøgere med en kvotient under 7,0 skal igennem en optagelsessamtale

  • Alle studerende skal have 3 undervisningsfag (tidligere linjefag) Dansk eller matematik skal vælges som det ene undervisningsfag

  • Uddannelsen består derudover af faget Lærernes grundfaglighed samt praktik og et bachelorprojekt

  • Der gives karakter for alle tre praktikperioder

  • Der er udarbejdet kompetencemål for uddannelsen, som beskriver den viden, de færdigheder og den refleksion, som den studerende skal kunne demonstrere for at have opfyldt målene

Optagelse på læreruddannelsen

På professionshøjskolernes særlige hjemmeside for læreruddannelsen kan du læse mere om optagelse, ansøgningsfrister og uddannelsens indhold og finde uddannelsessteder.

Gå til laereruddannelse.nu