Pædagoguddannelsen

En ny bekendtgørelse om pædagoguddannelsen trådte i kraft i august 2014

Ny pædagoguddannelse

Pædagoguddannelsen indebærer nu en specialisering. Det først år af den 3½-årige pædagoguddannelsen er fælles (grundfagligheden). Derefter kan den studerende vælge mellem tre specialiseringer:

  1. Småbørnspædagogik (0-5-årige)
  2. Skole- og fritidspædagogik (6-18-årige)
  3. Social- og specialpædagogik

 I lighed med læreruddannelsen afsluttes pædagoguddannelsen med en bacheloropgave, der skal have tilknytning til den valgte specialisering.  

Praktik på pædagoguddannelsen

Der er fire praktikforløb i den nye pædagoguddannelse. Der er to lange praktikker og to korte praktikker.

Første, anden og tredje praktikperiode har et kompetencemål tilknyttet og afsluttes med en prøve. Fjerde praktik indgår som en del af bachelorprojektet.

De to lange og det korte praktikforløb i forbindelse med bacheloropgaven skal være i forbindelse med den valgte specialisering. Dvs. hvis den studerende har valgt Skole- og fritidspædagogik, skal de tre sidste praktikker foregå på en skole, en fritidsordning, en klub eller lignende.

De to lange praktikker er lønnede, mens de to korte praktikker er på SU.

Du kan læse mere om den nye pædagoguddannelse her.