Alle medlemmer

 • Inspirationsmateriale for lærere

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skjult_vi-laeser-for-livet/inspirationsmateriale-for-laerere 15. januar 2014

 • Forældremateriale

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skjult_vi-laeser-for-livet/foraeldremateriale 15. januar 2014

 • 6. Valg af revisor og revisorsuppleant

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-2013/6-valg-af-revisor-og-revisorsuppleant 22. november 2013

  Kongressen genvalgte Jens Kjær som revisor for en fireårig periode.

 • 4 Principprogrammet

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-2015/4-principprogrammet 10. september 2015

 • 3 Formandens beretning

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-2015/3-formandens-beretning 11. september 2015

 • Ferie og barsel/adoption

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-omsorg/barsel/ferie-og-barseladoption 18. december 2015

  Du kan som hovedregel ikke holde ferie, når du er på orlov.

 • Ytringsfrihed

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/ytringsfrihed 17. januar 2016

 • Sociale medier

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/sociale-medier 18. januar 2016

 • 4 Hvad skal vi med skolen?

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-2016/4-hvad-skal-vi-med-skolen 14. september 2016

 • 3 Vedtægtsændringer

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-2016/3-aendring-af-dele-af-danmarks-laererforenings-vedtaegter 14. september 2016


 • Her vises 461 til 470 ud af 507

Udvalgte emner