Alle medlemmer

 • Undervisningen

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skjult_tal-og-analyser-1/undervisningen 13. november 2018

 • Lærernes arbejdstid

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skjult_tal-og-analyser-1/laerernes-arbejdstid 13. november 2018

 • Tal om skolen og eleverne

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/skjult_tal-og-analyser-1/tal-om-skolen-og-eleverne 27. november 2018

 • Sygdom og ulykke i familien

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/barsel-og-omsorg/sygdom-og-ulykke-i-familien 16. januar 2016

  Hvis et nært familiemedlem er ude for en ulykke eller bliver alvorligt syg, kan du få fri fra dit arbejde.

 • Kongres 2014

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-2014 15. marts 2019

  Foreningens ordinære kongres 2014 blev afholdt i Tivoli Congress Center i København i dagene 2. - 3. september 2014

 • Kongres 2013

  Sti: https://www.dlf.org/om-dlf/afholdte-kongresser/kongres-2013 15. marts 2019

  Danmarks Lærerforenings ordinære kongres blev afholdt i dagene 10.–12. september 2013 på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center i København.

 • Fælles mål

  Sti: https://www.dlf.org/dlf-mener/fag/faelles-maal 15. marts 2019

  Fælles Mål er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt i børnehaveklassen.

 • Det digitale hjul: 15 punkter om arbejdstid

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/arbejdstid/15-punkter-om-arbejdstid_det-digitale-hjul 26. marts 2015

  Det digitale arbejdstidshjul er en guide til lærere, der søger inspiration til de overvejelser/drøftelser, I skal have på skolen om arbejdstidens tilrettelæggelse mv.

 • Sygdom

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/sygdom 15. marts 2019

  Du får fuld løn, når du er syg. Hvis du er privatansat, står det i din ansættelseskontrakt, hvis du får løn under sygdom.

 • Syg i længere periode

  Sti: https://www.dlf.org/loen-og-vilkaar/sygefravaer-og-tjenstlig-samtale/syg-i-laengere-periode 16. januar 2016

  Hvis du er sygemeldt fra dit arbejde i mere end 30 dage, skal du udfylde bestemte dokumenter og deltage i en række samtaler på jobcentret og din arbejdsplads.


 • Her vises 481 til 490 ud af 507

Udvalgte emner