For tillidsvalgte og særlige medlemsgrupper Nyvalgte tillidsrepræsentanter

Professionsidealet

Danmarks Lærerforenings professionsideal er vedtaget på foreningens kongres. Professionsidealet et udtryk for nogle grundlæggende fælles holdninger til det at være lærer. Med dem i hånden er vi som lærere bedre rustet til at diskutere forventninger og opgaver med kolleger, forældre og offentlighed.

Professionsidealet er Danmarks Lærerforenings pejlemærke for, hvad kernen i lærerarbejdet er og er et udtryk for den målsætning, lærerne har i det daglige arbejde med eleverne.

I debatten om lærerprofessionen skal professionsidealet bidrage til at skabe respekt om og opbakning til lærerarbejdet.

Som TR kan det være nyttigt at have et godt kendskab til professionsidealet, da det kan anskues som et 'bagtæppe' for foreningens samlede politik.

Læs mere om professionsidealet her.