For tillidsvalgte og særlige medlemsgrupper Nyvalgte tillidsrepræsentanter

TR’s regelgrundlag og kommunikation med foreningen

Det er vigtigt, at du løbende får information fra foreningen. Husk, at du skal give kredsen din e-mailadresse, så foreningen centralt kan komme i kontakt med dig.

Hvis du har spørgsmål til dit virke som TR, skal du i udgangspunktet rette dem mod kredsen.

Både i forhold til organisationsuddannelsen og dit daglige arbejde er det vigtigt, at du har (og kender) TR-aftalen. Dit ansættelsessted afgør, hvilken TR-aftale du er underlagt. Hvis du går ind på foreningens portal: www.dlf.org → Særligt for → Tillidsrepræsentanter, vil du kunne finde ud af, hvilken TR-aftale der gælder for dig samt hente den relevante aftale. Aftalen bedes medbragt på organisationsuddannelsen.